Tajemnice różańca świętego

07/30/2022

Tajemnice różańca świętego mają na celu pomóc w skupieniu naszej modlitwy na życiu, posłudze i męce naszego Pana Jezusa Chrystusa. Papież Pius XII określił modlitwę różańcową jako "kompendium całej Ewangelii", jako że obejmuje najważniejsze wydarzenia religijne opisane w Nowym Testamencie. Istnieją cztery tajemnice różańca świętego (radosna, bolesna, chwalebna i świetlista), a każda z nich złożona jest z pięciu części, które odpowiadają pięciu dziesiątkom różańca.

Tajemnice różańca świętego
Tajemnice różańca świętego

Tajemnice różańca świętego zaczynają się od Tajemnic Radosnych, które skupiają się na radosnych wydarzeniach związanych z Wcieleniem Jezusa Chrystusa. Tajemnice Bolesne skupiają się na smutnych wydarzeniach związanych z męką i śmiercią Jezusa Chrystusa. Tajemnice chwalebne skupiają się na chwalebnych wydarzeniach związanych ze Zmartwychwstaniem i panowaniem Chrystusa w niebie z Matką Bożą. Tajemnice Światła lub tajemnice światła (dodane przez papieża św. Jana Pawła II) skupiają się na życiu i służbie Jezusa Chrystusa. Wszystkie te tajemnice różańca świętego są równie ważne, gdyż razem stanowią integralną całość.

Jeśli chodzi o medytację, tajemnice różańca świętego zaleca się robić to w przeznaczone do tego dni tygodnia. Na przykład w poniedziałki odmawiasz Tajemnice Radosne. W każdej z pięciu dziesiątek różańca skupisz się na jednym z pięciu wydarzeń, które składają się na tajemnice radosne. We wtorek będziecie odmawiać Tajemnice Bolesne i tak dalej przez resztę tygodnia. Tę metodę polecał wiernym papież św. Jan Paweł II, a i głównie dzięki niemu tajemnice różańca świętego stały się tak popularne w Polsce.

Tajemnice różańca świętego służą przede wszystkim rozważaniom życia Chrystusa, a ich głoszenie podczas modlitw różańcowych jest pewnym sposobem wzrastania w wierze, lepszego zrozumienia wiary, pogłębiania relacji z Chrystusem, wzrastania w świętości i cnocie, i unikanie grzechu.

Poniżej tajemnice różańca świętego w porządku chronologicznym i wraz z odpowiednimi wersetami Pisa Świętego, które są obiektem medytacji różańcowej (rozważania różańcowe).

Część pierwsza - Tajemnice radosne różańca (odmawiane w poniedziałki i soboty)

 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie (Łukasz 1:26-38)

 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (Łukasz 1:39-56)

 3. Narodzenie Pana Jezusa (Łukasz 2:1-21)

 4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni (Łukasz 2:22-38)

 5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni (Łukasz 2:41-52)

Część druga - Tajemnice światła różańca (odmawiane w czwartki)

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie (Mateusz 3:13-16)

 2. Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej (Jan 2:1-11)

 3. Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia (Marek 1:14-15)

 4. Przemienienie Pańskie na górze Tabor (Mateusz 17:1-8)

 5. Ustanowienie Eucharystii (Mateusz 26)

Część trzecia - Tajemnice bolesne różańca (odmawiane w piątki)

 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu (Mateusz 26:36-56)

 2. Biczowanie Pana Jezusa (Mateusz 27:26)

 3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa (Mateusz 27:27-31)

 4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię (Mateusz 27:32)

 5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa (Mateusz 27:33-56)

Część czwarta - Tajemnice chwalebne różańca (odmawiane w środy i niedziele)

 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa (Jan 20:1-29)

 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa (Łukasz 24:36-53)

 3. Zesłanie Ducha Świętego (Dzieje Apostolskie 2:1-41)

 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

 5. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

Tajemnice różańca świętego sugeruje się odmawiać w podanej chronologii, choć nie jest to reguła, której bezwzględnie należy przestrzegać.