Sąd Ostateczny obraz. Jednoznaczne przesłanie do wiernych chrześcijan.

03/11/2022

Sąd Ostateczny obraz, który namalował Hans Memling (Holender) w XV wieku, obecnie znajduje się w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Obraz (tryptyk) przedstawia Sąd Ostateczny opisany w Biblii. Centralną postacią jest, naturalnie, Jezus Zbawiciel, który pełni kluczową rolę w przepowiedzianym Sądzie Ostatecznym. Chrystusa przedstawiono na złotym tle, siedzącego na tęczy ze stopami położonymi na ziemskim globie. Podkreśla to Jego Boskie pochodzenie i autorytet (złote tło) oraz królowanie ponad (tęcza) wszystkim (ziemski glob). Pośród otaczających Jezusa postaci znajduje się Jego Matka, Jan Chrzciciel i dwunastu apostołów. Oczywiście, te postaci również są kluczowe dla chrześcijańskiej eschatologii (nauki o przeznaczeniu świata, celu życia, śmierci i o Sądzie Ostatecznym). Lilia obok głowy Jezusa symbolizuje łagodność i miłosierdzie, a miecz sprawiedliwość i karę za życie w ciężkim grzechu. Aniołowie z trąbami pełnią funkcję heroldów Sądu Ostatecznego, którzy zapowiadają jego rozpoczęcie. Natomiast Michał Archanioł przedstawiony jest jako obrońca ludzkości święty patron broniący nas przed szatanem i złem aż po świata kres.

Sąd Ostateczny obraz Hansa Memlinga
Sąd Ostateczny obraz Hansa Memlinga

Sąd Ostateczny obraz Hansa Memlinga jest tryptykiem wysoce złożonym, zgodnie z obowiązującym ówcześnie kanonem malarskim, którego celem było przedstawienie jak najpełniejszej wizji tej sceny opisanej w Biblii. Oprócz kluczowych postaci przedstawione są również dusze zbawionych (na prawym obrazie) wpuszczane do nieba między innymi przez świętego Piotra, jak i tych skazanych na wieczne potępienie (na lewym obrazie) wrzucane w ogień piekielny. W części centralnej przedstawiono dusze ocalone przez Michała Archanioła i inne anioły (po prawej stronie centralnego obrazu), jak i dusze, które "licho" wzięło, czyli te, które na zawsze pozostaną w piekle. Sąd Ostateczny obraz potępienia i zbawienia, który bardzo wymowny był przez wieki, a i po dziś dzień komunikujący wyraźnie przesłanie płynące z tego fragmentu Biblii, który go opisuje. 

Sąd Ostateczny obraz religijny w Twoim domu

Sąd Ostateczny obraz, który był bardzo żywo dyskutowany wieki temu nie jest już czymś budzącym dyskusje, czy kontrowersje. Zobaczyć go można w Muzeum Narodowym w Gdańsku jako część naszego dziedzictwa narodowego. Jenak obrazy religijne najlepiej pełnią swoją funkcje w domu każdego katolika, gdyż pomagają nam one w modlitwie, którą odmawiać możemy przed nimi. Obrazy takie podkreślają też naszą przynależność do Kościoła Katolickiego i naszą chrześcijańską tożsamość. Nasza galeria oferuje Państwu obrazy religijne malowane na zamówienie. Tutaj (nasza strona główna) mogą znaleźć Państwo naszą ofertę.

Tutaj mogą Państwo przeczytać więcej o powyższym obrazie.