Piękna modlitwa za zmarłego i o uniesienie duszy - wprowadzenie i teksty

07/11/2022

Piękna modlitwa za zmarłego jest czymś chętnie poszukiwanym przez wiernych, którzy modlić chcą się za zmarłych bliskich i odnajdywać w modlitwie pocieszenie. Istnieje bardzo wiele modlitw za ludzi, którzy odeszli z tego świata, lecz jest pewna szczególna i piękna modlitwa za zmarłego ułożona przez papieża. Papież Franciszek odmawiał tę modlitwę w intencji wszystkich dusz, które opuściły tę ziemię, aby pielgrzymować do królestwa niebieskiego na spotkanie z Bogiem, by u Jego stóp i przed Jego trybunałem złożyć wszystkie swoje cnoty i wady, by zostać przez Niego osądzonym. To piękna modlitwa za zmarłego, w której papież uznał element zbawienia, którego potrzebują nasze dusze, aby nie zboczyć ze swojej drogi do nieba, widząc śmierć jako ewolucję w kierunku lepszego świata wolnego od grzechu, chorób i wszelkich strapień. Niebo jest miejscem, w którym ustanie ból i możliwe będzie ponowne spotkanie z naszymi bliskimi. Ta piękna modlitwa za zmarłego mogłaby towarzyszyć nowennie, którą starannie odprawiamy za zmarłych po ich śmierci przez dziewięć kolejnych dni. W ten sposób dajemy zmarłemu dowód naszej miłości i gwarantujemy, że będziemy mu towarzyszyć. Będziemy nadal o nim myśleć, aby stawić czoła tej nowej części jego egzystencji. Władza Boga nad życiem i śmiercią jest rozpoznawana przez umieszczenie Pana jako zbawiciela, a nie kata, podkreślając, jak niezbędna jest wiara w życiu, ale także i w śmierci.

Piękna modlitwa za zmarłego
Piękna modlitwa za zmarłego

Poniżej piękna modlitwa za zmarłego tak chętnie odmawiana przez Papieża Franciszka.


Piękna modlitwa za zmarłego i o uniesienie duszy

Boże nieskończonego miłosierdzia, zawierzamy Twojej dobroci tych, którzy odeszli z tego świata na wieczność, gdzie czekasz na całą ludzkość. Wszyscy zostaliśmy odkupieni drogocenną krwią Jezusa Chrystusa, który umarł, odkupując wszystkie nasze grzechy. Nie zważaj, o Panie, na te wszystkie nasze nikczemności, niedoskonałości i słabości, w które obleczeni staniemy przed Twoim Majestatem, abyś nas osądził i zbawił na wieki lub potępił i zrzucił w Otchłanie. Wejrzyj na nas, o Panie, swym ojcowskim spojrzeniem, które rodzi się z czułości Twojego serca i pomóż nam kroczyć drogą całkowitej czystości i świętości. Nie pozwól, by którekolwiek z Twoich dzieci przepadło w wiecznym ogniu, w którym nie ma już miejsca na pokutę i zbawienie. Tobie, Panie, zawierzamy dusze naszych bliskich i ludzi, którzy umarli bez sakramentalnej pociechy lub nie mieli możliwości pokuty u schyłku swoich dni tu, na ziemi. Niech nikt nie lęka się spotkania z Tobą po ziemskiej pielgrzymce, w nadziei przyjęcia w ramiona Twojego nieskończonego miłosierdzia. Śmierć naszego ciała zastaje nas gotowymi w modlitwie i przepełnionymi wszystkim, co zebraliśmy w naszym długim, czy też krótkim życiu. Panie, niech nic nas nie odciąga od Ciebie na tej ziemi, ale obyś zawsze wspierał nas w palącym pragnieniu spokojnego i wiecznego spoczynku, Amen.