Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej – historia i ważność tego obrazu religijnego

05/31/2022

Cierpienie Matki Boskiej jest esencją naszej polskiej duszy, naszej polskiej kultury, polskiego katolicyzmu, polskiej historii i wszystkich polskich matek. Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej jest najpotężniejszym symbolem "polskości", odkąd obraz został sprowadzony do Częstochowy w 1382 r., kiedy w Polsce silnie zaczęłą się kształtować tożsamość narodowa. W bardzo burzliwej historii Polski (rozbiory , II wojna światowa i powojenny komunizm) obraz Matki Boskiej Częstochowskiej zawsze był uosobieniem doskonałego macierzyństwa, kochającej i przebaczającej matki, protektorki swoich dzieci, które dzieliły jej smutek utraty syna poprzez jego śmierć męczeńską na krzyżu.

Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej ma swoją historię, która zakorzeniona jest w legendzie. Uważa się, że obraz Matki Boskiej Częstochowskiej został namalowany przez Łukasza Ewangelistę na blacie stołu, który zrobił sam Jezus. Obraz został odkryty w Ziemi Świętej przez św. Helenę, matkę cesarza Konstantyna i wielką kolekcjonerkę chrześcijańskich relikwii. Następnie dzieło zostało umieszczone w kościele w Konstantynopolu, gdzie pozostało przez następne 500 lat. Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej został następnie podarowany jako prezent ślubny od cesarza bizantyjskiego dla greckiej księżniczki, która poślubiła ruskiego szlachcica w 803 r., zanim ostatecznie dotarł do Polski w 1382 r. Polski historyk Jan Długosz napisał w piętnastym wieku w swoim dziele "Liber Beneficiorum", że obraz ten przywiózł do klasztoru paulinów w Częstochowie książę Władysław Jagiełło z zamku w Bełzie w Rosji. Książę Jagiełło zaprosił do Polski mnichów z Węgier dla ochrony świętego obrazu.

Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej
Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej

Cztery lata później, w 1386 roku, na Jasnej Górze w małej Częstochowie zakonnicy ci ustanowili sanktuarium dla świętego obrazu. Kiedy husyci (czescy prekursorzy reformacji protestanckiej) zaatakowali Jasną Górę w 1430 r., uszkodzili dzieło strzałami i rozcinając twarz Dziewicy mieczem. Legenda jest kontynuowana, gdy mnisi ratowali obraz z błotnego podłoża, gdzie pojawiła się cudowna fontanna, którą następnie starannie oczyścili. Mówiono, że obraz Matki Boskiej Częstochowskiej został przemalowany w Krakowie, ale ślady strzał i rana od miecza pozostały i są dobrze widoczne do dziś. 

Mając tak bogatą historię, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej słynie także z cudu obrony, który nastąpił, gdy wojska szwedzkie miały najechać miasto w 1655 roku. Gdy wojska szwedzkie napierały na Jasną Górę (gdzie znajdował się i wciąż znajduje ten obraz religijny), grupa polskich żołnierzy żarliwie modliła się przed tym obrazem, prosząc o ochronę przez zagrożeniem. Cudem, pomimo ich przytłaczającej siły, armia najeźdźców wycofała się. W 1656 roku, rok po nieudanym najeździe, król Polski Kazimierz ogłosił Matkę Boską Częstochowską "Królową Polski" i uczynił miasto duchową stolicą narodu. Stała się w ten sposób symbolem ochrony i stworzyła specyficzną tożsamość narodową, która oddziaływała na całą ludność Polski. W 1717 papież Klemens XI oficjalnie uznał cudowność tego obrazu religijnego, a obraz Matki Boskiej Częstochowskiej stał się rozpoznawalnym poza granicami Polski symbolem polskości i katolickości.

Dziewica ponownie pomogła Polsce w 1920 roku, kiedy sowiecka Armia Czerwona zebrała się do ataku na Warszawę u brzegów Wisły. W tym przypadku cały naród modlił się do Matki Bożej Częstochowskiej, a 15 września w uroczystość Matki Bożej Bolesnej podobno Matka Boża ukazała się w chmurach nad Warszawą. Rosjanie wkrótce zostali pokonani w serii zaciekłych bitew, które później nazwano "Cudem nad Wisłą". W 1925 r. papież Pius XI wyznaczył 3 maja świętem ku czci Czarnej Madonny Częstochowskiej.

Jasna Góra
Jasna Góra

Podczas okupacji hitlerowskiej (1939-1945) Hitler zabronił pielgrzymowania na Jasną Górę, ale wielu Polaków kontynuowało tę podróż w tajemnicy. 8 września 1946 roku, rok po wyzwoleniu Polski, w Częstochowie zgromadziły się ogromne rzesze ludzi, które wyrażały wdzięczność Matce Boskiej. Jasna Góra, gdzie pozostaje obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, ze względu na swoje silne nabożeństwa i dużą liczbę wyznawców w czasach komunizmu, stała się znana jako ośrodek oporu antykomunistycznego.

Te historyczne wydarzenia umacniają wiarę narodu polskiego w cudowne właściwości i nadprzyrodzoną moc jaką ma mieć obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.

Popularny wizerunek "Królowej Polski" można znaleźć w wielu polskich domach, w których ludzie modlą się o pomoc zarówno w sprawach osobistych, jak i narodowych. Jan Paweł II odwiedził klasztor na kilka dni przed tym, jak został papieżem w 1979 roku. Powiedział on wtedy, że Polacy przywykli łączyć się z tym miejscem, z tym sanktuarium, przybywając z wieloma wydarzeniami swojego życia, w różnych, radosnych lub smutnych momentach, a zwłaszcza uroczystych lub decydujących, przy okazjach wymagających odpowiedzialności, jak wybór kierunku życia, wybór powołania, narodziny dzieci, matury i wiele innych okazji. Polacy przyzwyczajeni są, by ze swoimi problemami przychodzić na Jasną Górę, aby rozmawiać o nich ze swoją niebiańską Matką.

To nabożeństwo do Matki Bożej Częstochowskiej jest istotnym elementem polskiej kultury i narodowości i jest przekazywane w polskiej "krwi" od wielu pokoleń.

Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej został najwyraźniej oddany w oryginalnych ciemnych odcieniach cielistych, nie ma żadnych dowodów na to, że "czarne" zabarwienie wynikało (jak niektórzy twierdzili) z dymu pożarów lub przebarwień związanych z wiekiem. Jest to prawdopodobnie XIV-wieczna manufaktura, co jest zgodne z brakiem identyfikacji pochodzenia dzieła przed 1384 rokiem, kiedy obraz Matki Boskiej Częstochowskiej pojawił się na Jasnej Górze. Nie umniejsza to jednak w żaden sposób jego sile jako obrazu i oddaniu, jakie wzbudza w narodzie polskim.