Nowenna Pompejańska 54-dniowa i jak ją odmawiać

07/30/2022

Apostole Różańca! Jeśli szukasz zbawienia, propaguj Różaniec Święty i odmawiaj serię modlitw, jaką jest Nowenna Pompejańska. Maryja obiecuje, że kto będzie odmawiał różaniec, ten będzie zbawiony. Dołącz do katolików na całym świecie w błaganiu o wstawiennictwo Matki Bożej z Pompei. Matka Boża z Pompei jest orędowniczką całych narodów i rodzin. Możesz odmówić jeden różaniec lub możesz odmówić tę właśnie modlitwę, jaką jest Nowenna Pompejańska. Jest ona znana jako "nieodparta", ponieważ Matka Boża obiecuje, że otrzyma ją każdy, kto odmawia Różaniec Święty przez 54 dni, modląc się o szczególną łaskę. Jeśli potrzebujesz pomocy, Nowenna Pompejańska jest czymś właśnie dla Ciebie.

Nowenna Pompejańska
Nowenna Pompejańska

Wśród licznych tekstów i modlitw napisanych przez bł. Bartolo Longo znajduje się "Nowenna błagalna", skomponowana w lipcu 1879 r. Bartolo Longo, zarażony tyfusem, napisał ją, aby prosić o łaski w najbardziej rozpaczliwych przypadkach i sytuacjach najbardziej beznadziejnych.

Codziennie chodził przed obraz Matki Boskiej Różańcowej, aby czerpać inspirację i nanieść poprawki. Ale pewnego dnia, z powodu poważnego nasilenia się choroby, zrozumiał, że jedynym lekarstwem jest wyjęcie z kaplicy obrazu Matki Boskiej i umieszczenie go w swojej sypialni. Zwracając się do świętej Katarzyny ze Sieny o wstawiennictwo u Matki Bożej, nagle wyzdrowiał. Od tego czasu Matka Boża udziela łask każdemu, kto modli się do Niej Nowenną napisaną przez Jej najgłębszego wielbiciela.

W 1894 r. w Arpino (Włochy) święta Katarzyna ze Sieny, przedstawiona u stóp Matki Boskiej na Ikonie Pompejańskiej, ukazała się umierającej młodej dziewczynie i zaprosiła ją do odmówienia Nowenny i odmówienia jej razem z nią. Pod koniec modlitwy młoda dziewczyna była kompletnie wyleczona. Nowenna Pompejańska została zatwierdzona przez papieża Leona XIII 29 listopada 1887 r.

Wśród wielu osób cudownie uzdrowionych przez Matkę Bożą z Pompei jest także córka Komandora Agrellego z Neapolu, której Matka Boża objawiła się osobiście w 1884 roku i powiedziała jej: "Kiedykolwiek zechcesz uprosić ode mnie łaski, odpraw trzy nowenny błagalne i w tym samym czasie odmów piętnaście dziesiątek mojego różańca, a potem trzy nowenny dziękczynne". Młoda Fortunatina Agrelli postąpiła według wskazówek Dziewicy i została cudownie uzdrowiona. Jak widać Nowenna Pompejańska jest niezwykle potężnym narzędziem.


Jak odmawiać Nowennę Pompejańską

Nowenna Pompejańska odmawiana jest w jednej, konkretnej intencji przez 54 dni i dzielona jest na dwie części po 27 dni. Pierwsza część jest błagalna, a druga dziękczynna.

Aby się nie pogubić, warto zaznaczyć w kalendarzu dni kiedy odmawiana przez nas będzie Nowenna Pomejańska, a więc datę jej rozpoczęcia i jej zakończenia.

Nowenna Pompejańska odmawiana jest w 3 częściach, po 5 tajemnic, co daje 15 dziesiątek różańca do odmówienia codziennie:Najpierw żegnamy się znakiem krzyża.

  1. Potem podajemy intencję i mówimy: "Ten różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca świętego".

  2. Teraz czas na modlitwy początkowe różańca (Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 3x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu) - odmawiamy te modlitwy jeden raz, na początku nowenny w danym dniu.

  3. Następnie odmawiamy różaniec, piętnaście tajemnic. Nie trzeba ich odmawiać na raz, można to podzielić np. tak, że rano modlimy się tajemnicami radosnymi, w południe tajemnicami bolesnymi, a wieczorem chwalebnymi.

  4. Po skończeniu każdej części różańca modlimy się krótką modlitwą błagalną lub dziękczynną (są one wymienione poniżej).

  5. Na samym końcu modlimy się modlitwą "Pod Twoją obronę" oraz trzy razy z ufnością i wiarą mówimy: "Królowo Różańca świętego, módl się za nami!"


Nowenna Pompejańska - Modlitwy błagalne i dziękczynne

Modlitwy końcowe w trakcie części błagalnej (modlimy się tą modlitwą przez pierwsze 27 dni nowenny).

Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.


Modlitwy końcowe w trakcie części dziękczynnej (modlimy się tą modlitwą przez drugie 27 dni nowenny).

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.


Nowenna Pompejańska jest chętnie odmawiana przez wiernych na całym świecie, lecz wymaga ona wytrwałości i systematyczności.