Nowenna do świętej Rity dla wiernych będących w sytuacjach trudnych i beznadziejnych

08/01/2022

Nowenna do świętej Rity odmawiana jest w sprawach trudnych i beznadziejnych, a w szczególnościprosi się o jej wstawiennictwo, aby Pan Bóg udzielił specjalnych łask dla osób chorych io złym stanie zdrowia, osób, które borykają się z problemami małżeńskimi, dla ofiar przemocy, wdów iw przypadku bezpłodności.

Święta Rita z Cascii jest świętą czczoną w Kościele rzymskokatolickim, gdzie nadano jej tytuł Patronki od spraw trudnych i beznadziejnych. Urodziła się ona w 1381 roku i udała się na wieczny odpoczynek w Niebie w 1457 roku. Od dzieciństwa chciała zostać zakonnicą, ale została wydana za mąż za bardzo porywczego i okrutnego mężczyznę. Jej mąż stosował wobec Rity wiele fizycznych i psychicznych tortur. Rita była pobożną katoliczką, więc modliła się dalej, prosząc Boga o nawrócenie męża. Siła jej modlitw ostatecznie przekształciła jej męża w życzliwego człowieka. Jednak później jej mąż został zamordowany z powodu rywalizacji pomiędzy rodzinami. Święta Rita opłakiwała go i modliła się za jego duszę. Jej dwóch synów wpadło na pomysł, by dokonać zemsty za śmierć ojca. Święta Rita mocno starała się odwieść ich od tego zamiaru, ale niestety bezskutecznie.

Zachowała wiarę w Naszego Pana i nieustannie się modliła do Boga, aby albo zmienił serca jej synów, albo pozwolił im umrzeć, zanim popełnią ten grzech śmiertelny. Jej modlitwy zostały wysłuchane, a jej synowie zmarli po chorobie. Następnie próbowała poświęcić swoje życie Panu i starała się o wstąpienie do klasztoru augustianek, ale odmówiono jej wstępu. Siostry z klasztoru świętej Marii Magdaleny były zaniepokojone, ponieważ jej rodzina wciąż nie wybaczyła zabójcom męża. Rita była zawiedziona, ale się nie poddała. Gdy spróbowała dostać się do klasztoru po raz kolejny, została odrzucona ponownie, ponieważ niektóre siostry w klasztorze miały związki rodzinne z zabójcami męża Rity. Lecz Rita nie przyjęła "nie" za odpowiedź. Namówiła obie rodziny do zawarcia pokoju i wzajemnego wybaczania. Rita została ostatecznie przyjęta do klasztoru.

Prowadziła spokojne życie regularnej modlitwy, kontemplacji i czytania podręczników religijnych przez czterdzieści lat. W Wielki Piątek 1442 r. miała intensywne duchowe przeżycie podczas modlitwy przed krucyfiksem. Była przytłoczona wdzięcznością za ofiarę i cierpienie Chrystusa i zaproponowała, że uśmierzy niewielką część Jego bólu. Nasz Pan odpowiedział na jej modlitwy i otrzymała stygmaty (znamię) rany Jezusa na czole, która pozostała otwarta i widoczna aż do jej śmierci piętnaście lat później. Stygmaty oznaczały jedność św. Rity z Jezusem Chrystusem w jego cierpieniach. Święta Rita została kanonizowana w 1900 roku przez papieża Leona XIII. Czczona jest jako patronka spraw trudnych i beznadziejnych, bezpłodności, maltretowanych kobiet, rannych, chorych, trudności małżeńskich, rodzicielstwa, wdów i chorych. Nowenna do świętej Rity została napisana dla wiernych, ale w szczególności dla tych z problemami opisanymi powyżej.


Nowenna do świętej Rity - znaczenie

Nowenna do świętej Rity tradycyjnie odmawiana jest od 13 do 22 dnia maja, ale można też odmawiać ją o dowolnej porze roku. Nowenna do świętej Rity jest bardzo skuteczna, gdyż ta święta pomimo tego, że miała bardzo trudne życie, nigdy nie straciła wiary w Boga. Poprzez swoją miłość, przebaczenie i modlitwę stała się świętą kobietą i przez całe życie wstawiała się za grzesznikami. Rita kontemplowała cierpienie Chrystusa i została nagrodzona jednością z Jezusem Chrystusem w jego cierpieniach. Nowenna do świętej Rity jest dla każdego, kto jest w sytuacji trudnej i beznadziejnej, odmawia się ją przez dziewięć kolejnych dni. Twoja specjalna prośba lub błaganie zostanie nagrodzone. Nowenna do świętej Rity odmawiana jest po przebudzeniu się lub zaraz przed pójście spać albo i w obydwu porach.


Nowenna do świętej Rity

​Dzień 1

Święta Rito, pobożne i miłe dziecko Pana, już jako młoda dziewczyna wsławiłaś się swą uczynnością, swą czystością serca i oddaniem twoim rodzicom. Wyproś wiele łask dla dzieci, dla ludzi młodych i dla całych rodzin.

Święta Rito, patronko od spraw beznadziejnych i niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga wiarę, nadzieję, miłość oraz pragnienie dóbr wiecznych. Proszę cię w tej nowennie, abyś wybłagała mi też łaskę (wymień prośbę).

Ojcze nasz

Zdrowaś Maryjo (3 razy)

Chwała Ojcu

Święta Rito, módl się za nami.

​Dzień 2

Święta Rito, przepełniona łagodnością i miłością, zawsze potrafiłaś opiekować się biednymi i iść z pomocą chorym. Rozdawałaś chleb, roztaczałaś opiekę nad potrzebującymi, dzieliłaś się swą szlachetnością. Pomóż nam stać się dobrymi i uczynnymi wobec tych, którzy cierpią i potrzebują.

Święta Rito, patronko od spraw beznadziejnych i niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga wiarę, nadzieję, miłość oraz pragnienie dóbr wiecznych. Proszę cię w tej nowennie, abyś wybłagała mi też łaskę (wymień prośbę).

Ojcze nasz

Zdrowaś Maryjo (3 razy)

Chwała Ojcu

Święta Rito, módl się za nami.

Dzień 3

Święta Rito, ty która wiele wycierpiałaś od brutalnego i gwałtownego małżonka, potrafiłaś jednak pozostać mu wierna święcąc mu przykładem cierpliwości i łagodności. Twoją modlitwą wyjednałaś jego nawrócenie i poprawę, za twoją przyczyną stał się dobrym małżonkiem i przykładnym ojcem. Święta Rito, strzeż wszystkie rodziny. Wyproś małżonkom siłę i odwagę, aby potrafili żyć razem w pokoju, w miłości i w wierności.

Święta Rito, patronko od spraw beznadziejnych i niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga wiarę, nadzieję, miłość oraz pragnienie dóbr wiecznych. Proszę cię w tej nowennie, abyś wybłagała mi też łaskę (wymień prośbę).

Ojcze nasz

Zdrowaś Maryjo (3 razy)

Chwała Ojcu

Święta Rito, módl się za nami.

​Dzień 4

Święta Rito, ty która swoją roztaczającą opieką, cierpliwością, ale i stanowczością, dawałaś swym synom dobry przykład na co dzień, pomóż i podtrzymuj rodziców w tej trudnej i ważnej rzeczy jaka jest wychowanie dzieci.

Święta Rito, patronko od spraw beznadziejnych i niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga wiarę, nadzieję, miłość oraz pragnienie dóbr wiecznych. Proszę cię w tej nowennie, abyś wybłagała mi też łaskę (wymień prośbę).

Ojcze nasz

Zdrowaś Maryjo (3 razy)

Chwała Ojcu

Święta Rito, módl się za nami.

​Dzień 5

Święta Rito, która przeżyłaś ból po śmierci twojego małżonka i twoich dwóch synów, Ty, która poznałaś czym jest osamotnienie i pusty dom. Ty, która całkowicie poświeciłaś się modlitwie, opiece nad chorymi i biednymi. Módl się za tych, którzy ciężko doświadczają śmierci drogiej osoby, módl się za tych, którzy nagle zostają sami po stracie bliskich.

Święta Rito, patronko od spraw beznadziejnych i niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga wiarę, nadzieję, miłość oraz pragnienie dóbr wiecznych. Proszę cię w tej nowennie, abyś wybłagała mi też łaskę (wymień prośbę).

Ojcze nasz

Zdrowaś Maryjo (3 razy)

Chwała Ojcu

Święta Rito, módl się za nami.

Dzień 6

Święta Rito, pochyl się nad tymi, którzy cię wzywają nie wiedząc dokąd pójść, którzy są zmęczeni, zniechęceni, popadający w rozpacz. Wysłuchaj ich modlitw, ulżyj ich cierpieniom, otrzyj ich łzy.

Święta Rito, patronko od spraw beznadziejnych i niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga wiarę, nadzieję, miłość oraz pragnienie dóbr wiecznych. Proszę cię w tej nowennie, abyś wybłagała mi też łaskę (wymień prośbę).

Ojcze nasz

Zdrowaś Maryjo (3 razy)

Chwała Ojcu

Święta Rito, módl się za nami.


Dzień 7

Święta Rito, zawsze i we wszystkich okolicznościach twojego życia byłaś przykładem do naśladowania, przykładem pobożności i pokory, przykładem cierpliwości i dobroci. Pomóż nam być zawsze pokornymi wobec Boga, a uczynnymi wobec bliźniego.

Święta Rito, patronko od spraw beznadziejnych i niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga wiarę, nadzieję, miłość oraz pragnienie dóbr wiecznych. Proszę cię w tej nowennie, abyś wybłagała mi też łaskę (wymień prośbę).

Ojcze nasz

Zdrowaś Maryjo (3 razy)

Chwała Ojcu

Święta Rito, módl się za nami.


Dzień 8

Święta Rito, ożywiona wielka miłością do Chrystusa ukrzyżowanego i pragnąca ofiarować swe cierpienia do zbawienia dusz, doznałaś szczególnej łaski w dniu, gdy twoje czoło zostało okaleczone cierniem Chrystusowej korony. Wyproś nam łaskę głębszego zrozumienia tej wysokiej ceny jaką jest krew wylana przez Jezusa Chrystusa, jakim jest ogrom jego miłości i ofiara jaką uczynił dla odkupienia naszych grzechów.

Święta Rito, patronko od spraw beznadziejnych i niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga wiarę, nadzieję, miłość oraz pragnienie dóbr wiecznych. Proszę cię w tej nowennie, abyś wybłagała mi też łaskę (wymień prośbę).

Ojcze nasz

Zdrowaś Maryjo (3 razy)

Chwała Ojcu

Święta Rito, módl się za nami.


Dzień 9

Święta Rito, Ty, która rozmyślałaś nad słowami Jezusa, ty, która żywiłaś się Ewangelia, zaufałaś całkowicie boskiej Opatrzności oraz kochałaś Boga i bliźniego. Wyproś dla nas wiarę żywą, silną nadzieję i stale rosnącą dobroć.

Święta Rito, patronko od spraw beznadziejnych i niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga wiarę, nadzieję, miłość oraz pragnienie dóbr wiecznych. Proszę cię w tej nowennie, abyś wybłagała mi też łaskę (wymień prośbę).

Ojcze nasz

Zdrowaś Maryjo (3 razy)

Chwała Ojcu

Święta Rito, módl się za nami.

Nowenna do świętej Rity może też być odmawiana wspólnie z innymi (np. członkami rodziny), co zwiększa jej skuteczność.