Nowenna do św Judy Tadeusza w sprawach trudnych i beznadziejnych – wprowadzenie i tekst

07/05/2022

Nowenna do św Judy Tadeusza w sprawach trudnych i beznadziejnych jest odmawiana z prośbą o wstawiennictwo tego potężnego patrona. Święty Juda był jednym z dwunastu apostołów i znany jest również jako Tadeusz. Jest autorem kanonicznego listu i określa siebie jako Judę, sługę Jezusa Chrystusa i brata Jakuba Mniejszego. Termin użyty przez niego może również oznaczać "braci Pana", opisujących ich bliskość z Jezusem. List, którego jest autorem, skierowany jest do Kościołów Wschodu, zwłaszcza do nawróconych Żydów. Jest on patronem spraw beznadziejnych, sytuacji rozpaczliwych i niemożliwych do rozwiązania. Nowenna do św Judy Tadeusza w sprawach trudnych i beznadziejnych jest odmawiana przez ludzi potrzebujących szczególnej pomocy od Pana Boga, gdyż znajdują się oni w sytuacji, w której tylko boska interwencja może im pomóc. W sprawach takich jak ciężka choroba, wojna, utrata pracy i brak środków do życia nowenna do św Judy Tadeusza w sprawach trudnych i beznadziejnych jest potężnym wsparciem dla modlących się wiernych. Istnieją tysiące świadectw, w których wierni wyrażają swoją wdzięczność do świętego Judy Tadeusza, za jego wstawiennictwo i pomoc w wyproszeniu niezbędnych łask. Nowenna do św Judy Tadeusza w sprawach trudnych i beznadziejnych jest chętnie wybieraną formą zwracania się w modlitwach do tego potężnego patrona i orędownika ludzi dotkniętych nieszczęściem.

Nowenna do św Judy Tadeusza w sprawach trudnych i beznadziejnych
Nowenna do św Judy Tadeusza w sprawach trudnych i beznadziejnych

Nowenna do św Judy Tadeusza w sprawach trudnych i beznadziejnych

(Nowennę należy odmawiać przez dziewięć dni po rząd). 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Apostole, św. Judo, wierny sługo i przyjacielu Jezusa, Kościół czci i wzywa Cię powszechnie, jako patrona trudnych spraw i spraw beznadziejnych, módl się za mnie, gdyż jestem taki bezradny i samotny w mojej rozpaczy. Wstawiaj się za mną u Boga, aby przyniósł widzialną i szybką pomoc tam, gdzie pomoc jest tak bardzo potrzebna. Przyjdź mi z pomocą w tej wielkiej potrzebie, abym mógł otrzymać pociechę i pomoc z nieba we wszystkich moich potrzebach, niedolach i cierpieniach, a szczególnie w... (tutaj należy podać swoją prośbę). Wesprzyj mnie, proszę, mój wstawienniku, abym razem z Tobą i wszystkimi świętymi chwalił Boga na wieki. Przyrzekam, Błogosławiony św. Judo, że będę zawsze pamiętał o tej wielkiej łasce udzielonej mi przez Boga i zawsze czcił Cię jako mego szczególnego i potężnego patrona, i z wdzięcznością krzewił oddawanie się Tobie w opiekę. Amen. (Odmów również "Wierzę w Boga" i "Zdrowaś Maryjo").