Nowenna do św Charbela – życiorys świętego i treść nowenny

08/02/2022

Każdy z nas może odmawiać tę serię modlitw, jaką jest nowenna do św Charbela, aby prosić o jego wstawiennictwo w swoich sprawach, a także o jego patronat w naszym życiu.

Święty Charbel był mnichem i kapłanem Zakonu Maronitów, który mieszkał w Libanie w XIX wieku. Jego wstawiennictwu przypisano wiele uzdrowień i łask, bardzo skuteczna okazuje się również nowenna do św Charbela.

Święty Charbel urodził się jako Youssef Antoun Makhlouf w 1828 roku. Miał czworo rodzeństwa, a jego rodzina mieszkała wysoko w libańskich górach. Jego ojciec zmarł, gdy święty Charbel miał zaledwie trzy lata.

Matka świętego wychowała go w duchu pobożności. Gdy był małym dzieckiem już ciągnęło go do życia w świętości. Był również zainteresowany życiem pustelniczym już bardzo wcześnie, ponieważ miał dwóch wujków, którzy żyli jako pustelnicy.

Jednym z obowiązków świętego Charbela w młodości była opieka nad stadem owiec należącym do jego rodziny. Często sprowadzał trzodę do pobliskiej groty i stworzył tam sanktuarium Najświętszej Marii Panny. Święty Charbel często spędzał tam dzień na modlitwie, pasąc owce swojej rodziny.

W wieku 23 lat święty Charbel opuścił dom i wstąpił do klasztoru Matki Bożej w Mayfouq. Spędził tu swój pierwszy rok życia zakonnego. Następnie przeniósł się do klasztoru St. Maron w Annaji. Wstąpił do zakonu maronitów i przyjął imię zakonne Charbel po męczenniku z Antiochii w II wieku.

We wczesnych latach, jako mnich, święty Charbel rozpoczął studia filozoficzne i teologiczne w ramach przygotowań do święceń kapłańskich. Przez pewien czas pobierał nauki od świętego Nimatullaha Kassaba.

Po święceniach spędził swoje dni ascetycznie, żyjąc jako pustelnik. Prawie nigdy nie opuszczał swojej pustelni i starał się naśladować drogi świętych pustelników, którzy żyli przed nim.

Święty Charbel żył jako pustelnik przez dwadzieścia trzy lata. W wieku siedemdziesięciu lat podczas odprawiania mszy doznał udaru mózgu. Zmarł w Wigilię Bożego Narodzenia 1898 roku.

Po jego śmierci wiązało się z nim wiele cudów i niezwykłych zjawisk. Oślepiające światła pojawiły się w pobliżu jego grobu kilka miesięcy po jego śmierci. Wówczas odkryto, że jego ciało wydziela pot i krew.

Jego ciało pozostało nieuszkodzone, nawet gdy jego trumna była otwierana czterokrotnie między jego śmiercią a 1955 r. W końcu w 1976 r. odkryto, że jego ciało uległo rozkładowi.

Wielu pielgrzymów udało się do klasztoru w Annji, aby prosić o jego wstawiennictwo, a i wielu otrzymało wypraszane łaski duchowe i cudowne uzdrowienia. Wieści o cudach przypisywanych wstawiennictwu świętego Charbela przyczyniły się do ożywienia wiary w Libanie, ale i innych częściach świata.

Spośród wielu cudownych wydarzeń przypisywanych świętemu Charbelowi po jego śmierci najbardziej znany był ten ze sparaliżowaną 55-letnią kobietą. Kiedy obudziła się ze snu, w którym go zobaczyła, okazało się, że jest całkowicie uzdrowiona i ma dwie rany na szyi. Pojawił się jej następnej nocy we śnie i powiedział jej, że przeprowadził na niej operację, aby inni powrócili do Boga. Od tego też czasu bardzo popularna stała się nowenna do św Charbela.


Nowenna do św Charbela - Dlaczego warto ją odmawiać?

Chociaż nie ma oficjalnego patronatu tego świętego, może on być wielkim patronem, do którego można się zwrócić o wstawiennictwo w wielu sprawach, odmawiając nowennę do św Charbela. Ponieważ wiele osób znalazło uzdrowienie z dolegliwości fizycznych po poproszeniu go o modlitwę, można modlić się do niego o pomoc w chorobie lub kontuzji. Możesz również modlić się za wstawiennictwem świętego Charbela, jeśli jesteś mieszkańcem Libanu lub za kogoś, kogo znasz w Libanie. Temu również służy nowenna do św. Charbela. Wstawiennictwo tego świętego przyniosło wiele cudów, które pomogły ludziom ożywić ich wiarę, więc może on być wielkim świętym, którego można prosić o wstawiennictwo, jeśli masz nadzieję i chcesz, że ukochana osoba powróci do Boga. Nowenna do św Charbela może być odmawiana w dowolnej intencji.


Nowenna do św Charbela

DZIEŃ PIERWSZY

Chwalebny Św. Charbelu, zwierciadło cnót, przyjdź mi na ratunek i uproś u Boga łaskę, której potrzebuję ... (wymienić tę łaskę), na chwałę Jego imienia i dla zbawienia duszy mojej. Amen.

Św. Charbelu módl się za mnie.

Panie Jezu, który obdarzyłeś Św. Charbela łaską wiary, błagam byś udzielił mi za jego wstawiennictwem łaski, o które proszę, abym żył zgodnie z Twoimi przykazaniami i Ewangelią. Amen.

Ojcze nasz...

Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu...

DZIEŃ DRUGI

Św. Charbelu, męczenniku życia monastycznego, który doświadczyłeś cierpienia fizycznego i duchowego zwracam się do Ciebie z ufnością i proszę o łaskę...

Św. Charbelu, wazo niebiańskiej wonności, wstaw się za mną.

Boże nieskończenie dobry, który zaszczyciłeś Św. Charbela łaską czynienia cudów, zlituj się nade mną i udziel mi łaski, o którą proszę za jego wstawiennictwem. Tobie chwała na wieki.

Ojcze nasz...

Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu...

DZIEŃ TRZECI

Umiłowany Św. Charbelu, który jaśniejesz jak jasna gwiazda na niebie Kościoła, oświeć moją drogę i umocnij moją nadzieję. Uproś u Chrystusa ukrzyżowanego, którego nieustannie czcisz łaskę...

Św. Charbelu, wzorze ciszy i cierpliwości, wstaw się za mną.

Panie Jezu, który uświęciłeś Św. Charbela pomagając mu nieść krzyż, daj mi siłę by naśladować go w trudnościach życia z cierpliwością i całkowitym poddaniem się Twojej Boskiej woli. Tobie chwała na wieki. Amen.
Ojcze nasz...

Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu...

DZIEŃ CZWARTY

Św. Charbelu uciekam się do Ciebie z ufnością o twoje wstawiennictwo. Okaż mi raz jeszcze twoją miłość i uproś u Boga łaskę...

Św. Charbelu, ogrodzie cnót wstaw się za mną.

Boże, pomóż mi wzrastać w cnotach chrześcijańskich na wzór Św. Charbela. Okaż mi Miłosierdzie, abym mógł sławić Cię na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz...

Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu...

DZIEŃ PIĄTY

Św. Charbelu, oświeć mnie i pomóż mi czynić tylko to, co miłe jest Bogu. Dobry ojcze, uproś o łaskę, której bardzo potrzebuję...
Św. Charbelu, przyjacielu krzyża, wstaw się za mną.

Boże, wysłuchaj mojej modlitwy za wstawiennictwem Św. Charbela. Pociesz duszę moją i napełnij mnie Twoim pokojem. Tobie chwała na wieki. Amen.

Ojcze nasz...

Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu...

DZIEŃ SZÓSTY

Św. Charbelu, potężny pośredniku, wystarczy jedno Twoje słowo, by Bóg udzielił mi łaski, której bardzo potrzebuję...

Św. Charbelu, radości nieba i ziemi wstaw się za mną.

Boże, który wybrałeś Św. Charbela za naszego pośrednika, udziel mi dzięki jego modlitwie łaski, o którą proszę. Amen.

Ojcze nasz...

Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu...

DZIEŃ SIÓDMY

Umiłowany Św. Charbelu, udziel pomocy wszystkim, którzy się do Ciebie zwracają, uproś Boga o łaskę, o którą żarliwie proszę... Ufam twojej modlitwie.

Św. Charbelu, przewodniku zagubionych, wstaw się za mną.

Boże pomóż mi w żalu i pokucie za liczne grzechy, które uniemożliwiają otrzymanie Twej łaski. Oceanie Miłosierdzia, oczyść moje serce ze smutku i wysłuchaj mojej modlitwy za wstawiennictwem Św. Charbela. Tobie chwała na wieki. Amen.

Ojcze nasz...

Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu...

DZIEŃ ÓSMY

Św. Charbelu, moja wiara rośnie gdy myślę o twojej modlitwie i twoich umartwieniach. Proszę, uproś u Boga łaskę, której potrzebuję...

Św. Charbelu, który żyjesz w radości doskonałej, wstaw się za mną.

Mój Jezu ukochany, który poprowadziłeś Św. Charbela do ewangelicznej doskonałości, udziel mi za jego wstawiennictwem łaski wierności Tobie do śmierci. Amen.

Ojcze nasz...

Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu...

DZIEŃ DZIEWIĄTY

Św. Charbelu, zbliżam się do końca nowenny. Mam wielką nadzieję, że otrzymam od Jezusa łaskę, o którą proszę za Twoim wstawiennictwem. Żałuję za moje grzechy i obiecuję przeciwstawiać się pokusom.

Św. Charbelu, który żyjesz w chwale, módl się za mną.

Boże, Ty słuchasz modlitw Św. Charbela i udzieliłeś Mu łaski jedności z Tobą, zlituj się nade mną i udziel mi pomocy w trudnościach, bowiem sam nie potrafię ich udźwignąć. Tobie chwała na wieki. Amen.

Ojcze nasz...

Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu...

Modlitwa
Miłosierny i dobry Boże, dziękuję Ci z całego serca mojego za łaski, które otrzymałem za wstawiennictwem Św. Charbela i błagam o błogosławieństwo dla mnie i moich bliskich.
Ojcze nasz...

Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu...

Nowenna do św Charbela może być odmawiana w grupie bądź też indywidualnie.