Nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły – wstęp i treść

08/13/2022

Nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły ma bardzo bogatą historię i wielkie znaczenie dla Kościoła katolickiego. Wielki Ojciec Kościoła, święty Ireneusz z Lyonu, pisząc w II wieku, położył podwaliny pod kult Maryi Rozwiązującej Węzły, mówiąc: "Węzeł nieposłuszeństwa Ewy został rozwiązany przez posłuszeństwo Maryi, bo to, co Ewa związała przez niewiarę, to Dziewica Maria uwolniła przez wiarę".

W Biblii święty Paweł przeciwstawił nieposłuszeństwo Adama posłuszeństwu Chrystusa, Nowego Adama. Podobnie święty Ireneusz w swoim przełomowym dziele "Przeciw herezjom" przedstawił paralelę między nieposłuszeństwem Ewy a wiernym posłuszeństwem Dziewicy Maryi, przez które węzeł grzechu i śmierci został rozwiązany. Tak więc, jak widać, nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły ma bardzo bogatą symbolikę i wielkie znaczenie dla naszego Kościoła.

Nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły zyskała na popularności w ciągu ostatnich kilku stuleci, ostatnio dzięki papieżowi Franciszkowi, który jest jej wielkim zwolennikiem. Przyjrzyjmy się, jak rozwinęło się ten wyjątkowy kult.

Johann Melchior Georg Schmittdner (1625-1707) z wielką gracją namalował słynny barokowy obraz "Matki Bożej Rozwiązującej Węzły". Na obrazie Matka Boża trzyma wstążkę i rozwiązuje w niej węzły. Jest w Niebie, otoczona aniołami i stoi na półksiężycu, miażdżąc głowę węża (diabła). Duch Święty, poprzez wizerunek gołębicy, unosi się nad jej głową. Uderzająca prostota i piękno obrazu to jeden z powodów, dla których wielu wiernych przyciąga nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły. Począwszy od 1700 r., obraz był czczony w kościele świętego Piotra w Perlach (Augsburg, Niemcy).

Nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły
Nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły

Każdy z nas ma węzły w naszym życiu: rany emocjonalne, zerwane relacje, śmierć bliskich, problemy osobiste, których nie możemy przezwyciężyć, nałogi, grzechy, słabości, lęki, choroby i wiele innych. Te węzły narastają z czasem i mogą prowadzić nas do poczucia bezradności, bezsilności i nadziei na ich pokonanie. W tym miejscu wkracza Maryja Rozwiązująca Węzły, aby modlić się za nas tak, jak tylko Ona może, z nieustannym wstawiennictwem, aby nasz Pan mógł nas uzdrowić z tych węzłów. Nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły służy zwracaniu się do Niej o pomoc w tych sprawach, gdyż Matka Boża zna zmagania i bóle, przed którymi stoimy. Ona jest naszą Matką, daną nam przez Boga i dla Jej czci i chwały Bożej wyjedna nam rozwiązanie wszystkich naszych węzłów, jeśli tylko zbliżymy się do Niej wiernie, wierząc, że Bóg może i wybawi nas.

Papież Franciszek, w latach 80. jeszcze jako ksiądz, natknął się na ten obraz religijny podczas podróży i studiów w Niemczech i obraz ten od razu go uderzył. Wrócił do Argentyny i zaczął szerzyć nabożeństwo o nazwie "Nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły" do otaczających go osób, także po tym, jak został arcybiskupem Buenos Aires.

Pod koniec lat 90. Denis i Suzel Frem Bourgerie opublikowali tę właśnie nowennę w broszurze, która pomogła edukować ludzi na temat tego nabożeństwa i tytułu Matki Bożej.

Archidiecezja Campinas wyraziła zgodę na budowę kaplicy zwanej "Maryją Bramą Niebios" i umieszczenie w niej repliki słynnego obrazu. Wraz z wyniesieniem papieża Franciszka na papiestwo Nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły osiągnęła nowy poziom popularności.


Nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły

Każdy dzień tej nowenny zaczynamy w ten sam sposób:

1. Znak krzyża

2. Akt skruchy - Ojcze nasz - Zdrowaś Maryjo

3. Trzy pierwsze dziesiątki różańca

4. Rozważanie na dany dzień nowenny

5. Dwie następne dziesiątki różańca

6. Modlitwa do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły

7. Znak krzyża

Akt skruchy

Boże mój, bardzo żałuję, że Cię obraziłem, ponieważ Ty jesteś nieskończenie dobry i nie masz upodobania w grzechu. Zdecydowanie postanawiam, z pomocą Twojej świętej łaski, już więcej Cię nie obrażać i winy odpokutować.

Dzień 1

Święta Matko Ukochana, Przenajświętsza Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły

pozbawiające oddechu Twoje dzieci, wyciągnij do mnie swoje ręce.

Oddaję Ci dzisiaj ten "węzeł" (tutaj nazwać go, w miarę możności) i wszystkie jego negatywne konsekwencje w moim życiu.

Powierzam Ci ten dręczący mnie "węzeł", który czyni mnie nieszczęśliwym i tak bardzo mi przeszkadza w zjednoczeniu się z Tobą i z Twoim Synem Jezusem, moim Zbawcą.

Uciekam się do Ciebie, Maryjo, która rozwiązujesz węzły, bo w Tobie pokładam nadzieję i wiem, że nigdy nie wzgardziłaś błaganiem grzesznego dziecka, proszącego Cię o pomoc.

Wierzę, że możesz rozwiązać ten "węzeł", gdyż Jezus daje Ci wszelką moc.

Ufam, że zgodzisz się rozwiązać ten węzeł, gdyż jesteś moją Matką. Wiem, że to zrobisz. Dziękuję Ci, moja ukochana Matko.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

Kto szuka łaski, znajdzie ją w rękach Maryi.


Dzień 2

Maryjo, Matko bardzo kochana, źródło wszystkich łask, moje serce zwraca się dzisiaj do Ciebie. Wyznaję, że jestem grzeszny, i że potrzebuję Twojej pomocy. Przez mój egoizm, urazy, brak wielkoduszności i brak pokory, bardzo często lekceważyłem łaski, jakie dla mnie wypraszasz.

Zwracam się do Ciebie dzisiaj, Maryjo, która rozwiązujesz węzły, abyś mi uprosiła u swego Syna czystość serca, oderwanie się od siebie, pokorę i ufność. Przeżyję dzisiejszy dzień, praktykując te cnoty. Ofiaruję je Tobie w dowód mojej miłości do Ciebie. Powierzam w Twoje ręce ten "węzeł" (tutaj nazwać go, w miarę możności), który mi przeszkadza być odbiciem chwały Boga.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

Maryja ofiarowała Bogu każdą chwilę swojego dnia.


Dzień 3

Matko Pośredniczko, Królowo Nieba, Której ręce otrzymują i przekazują wszystkie bogactwa Króla, zwróć ku mnie swoje miłosierne spojrzenie. Składam w Twoje święte ręce ten "węzeł" mojego życia (tutaj pomyśleć o naszym problemie, sprawie), wszelką urazę, wszelki żal, którego on jest źródłem.

Boże Ojcze, wybacz mi moje winy. Pomóż mi teraz wybaczyć wszystkim, którzy świadomie lub nieświadomie, stali się sprawcami tego "węzła". W takim stopniu, w jakim Tobie zawierzę, będziesz mógł go rozwiązać. Wobec Ciebie, Matko ukochana, i w imieniu Twojego Syna Jezusa, mojego Zbawiciela, który został tak zelżony, i który potrafił wybaczyć, wybaczam teraz tym wszystkim osobom (tutaj należy pomyśleć o tych osobach), i sobie samemu także wybaczam, na zawsze. Dziękuję Ci Matko, która rozwiązujesz węzły, za rozwiązanie w moim sercu węzła urazy, i tego oto węzła, który Ci powierzam. Amen.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

Ten, kto chce łask, zwraca się do Maryi.


Dzień 4

Święta Matko Ukochana, przyjmująca wszystkich, którzy Cię szukają, miej litość nade mną.

Składam w Twoje ręce ten "węzeł" (tutaj nazwać go, w miarę możności). Przeszkadza mi być w pokoju, paraliżuje moją duszę, przeszkadza mi iść na spotkanie mojego Pana i oddać w służbie dla Niego moje życie.

Rozwiąż Matko ten "węzeł" mojego życia. Poproś Jezusa, by uleczył z paraliżu moją wiarę, potykającą się i upadającą na kamieniach drogi. Idź ze mną, Matko ukochana, abym pojął, że te kamienie są w istocie moimi przyjaciółmi, abym przestał szemrać i bym nauczył się w każdym momencie składać dziękczynienie, uśmiechać się ufny w Twoją moc.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

Maryja jest słońcem i cały świat korzysta z Jej ciepła.


Dzień 5

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, wielkoduszna i pełna współczucia, zwracam się do Ciebie, by oddać w Twoje ręce, po raz kolejny, ten "węzeł" (tutaj nazwać go, w miarę możności) Proszę Cię o Bożą mądrość, abym działał w świetle Ducha Świętego, by rozwiązać wszystkie te trudności.

Nikt nigdy nie widział Cię zagniewaną, przeciwnie, Twoje słowa zawsze były tak pełne łagodności, że widziano w Tobie serce Boga.

Uwolnij mnie od goryczy, gniewu i nienawiści, jakie ten "węzeł" we mnie zrodził.

Matko Ukochana, daj mi Twoją łagodność i Twoją mądrość, abym nauczył się wszystko rozważać w ciszy mojego serca. I tak jak Ty to uczyniłaś w Dniu Pięćdziesiątnicy, wstaw się za mnie u Jezusa, bym otrzymał w moim życiu nowe wylanie Ducha Świętego. Duchu Boży, zstąp na mnie!

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

Maryja jest bogata w moc u Boga.


Dzień 6

Królowo Miłosierdzia, oddaję Ci ten "węzeł" mojego życia (tutaj nazwać go, w miarę możności) i proszę, byś mi dała serce,

które umie być cierpliwe, gdy Ty rozwiązujesz ten "węzeł".

Naucz mnie zasłuchania w Słowo Twojego Syna, spowiadania się, Komunii św., na koniec zostań ze mną i przygotuj moje serce, by z aniołami świętowało łaskę, jaką nieprzerwanie mi wypraszasz.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mnie.

Cała jesteś piękna Maryjo i nie pokalała Cię żadna zmaza.


Dzień 7

Matko Przeczysta, zwracam się dzisiaj do Ciebie, błagam Cię, byś rozwiązała ten "węzeł" w moim życiu (tutaj nazwać go, w miarę możności) i uwolniła mnie spod panowania Złego. Bóg powierzył Ci wielką moc nad wszystkimi demonami. Wyrzekam się dzisiaj złych duchów i wszelkich związków, jakie mnie z nimi łączyły. Oświadczam, że Jezus jest moim jedynym Zbawicielem, moim jedynym Panem.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, zetrzyj głowę Kusiciela. Zniszcz pułapki, w których uwięzło moje życie. Dziękuję Ci Matko Ukochana. Przez Twą drogocenną Krew uwolnij mnie Panie!

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mnie.

Ty jesteś chwałą Jeruzalem, Ty jesteś dumą naszego narodu.


Dzień 8

Dziewicza Matko Boga, bogata w miłosierdzie, miej litość nad Twoim dzieckiem i rozwiąż ten "węzeł" (tutaj nazwać go, w miarę możności) w moim życiu.

Potrzebuję, byś mnie nawiedziła, tak jak nawiedzałaś Elżbietę. Przynieś mi Jezusa, aby On przyniósł mi Ducha Świętego. Naucz mnie korzystać z cnoty odwagi, radości, pokory, wiary i spraw bym jak Elżbieta został napełniony Duchem Świętym. Chcę, żebyś była moją Matką, moją Królową i moją przyjaciółką. Oddaję Ci moje serce i wszystko, co do mnie należy: mój dom, moją rodzinę, moje dobra materialne i duchowe. Należę do Ciebie na zawsze. Złóż we mnie Twoje serce, abym mógł czynić wszystko, co Jezus chce, bym czynił.

Idźmy więc, pełni ufności, do tronu łaski.


Dzień 9

Matko Przenajświętsza, nasza Orędowniczko, Ty, która rozwiązujesz "węzły", przychodzę dziś, by Ci podziękować, że zechciałaś rozwiązać ten "węzeł" w moim życiu. Znasz ból, jaki mi sprawia. Dziękuję Matko, że osuszasz w swoim miłosierdziu łzy w moich oczach.

Dziękuję, że mnie przygarniasz w swoje ramiona i pozwalasz, bym otrzymał kolejną łaskę od Boga.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, moja Matko Ukochana, dziękuję Ci za rozwiązanie "węzłów" mojego życia. Otul mnie płaszczem Twej miłości, strzeż mnie, otaczaj swą opieką, napełnij światłem Twego pokoju.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.


Modlitwa do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły

Dziewico Maryjo, Matko pięknej Miłości, Matko, która nigdy nie opuściłaś dziecka,

wołającego o pomoc, Matko, której ręce nieustannie pracują dla Twoich ukochanych dzieci, gdyż przynagla je Miłość Boża i nieskończone Miłosierdzie, które wylewa się z Twojego serca, zwróć ku mnie Twoje współczujące spojrzenie. Wejrzyj na kłębowisko węzłów, w których dusi się moje życie.

Ty znasz moją rozpacz i mój ból. Wiesz jak bardzo te węzły mnie paraliżują.

Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązanie "węzłów" życia Twoich dzieci, składam w Twoje ręce wstęgę mego życia.

Nikt, nawet Zły Duch, nie może jej pozbawić Twojej miłosiernej pomocy.

W Twoich rękach nie ma ani jednego węzła, który nie mógłby zostać rozwiązany.

Matko Wszechmogąca, w swej łasce i mocy, z jaką się wstawiasz u Swojego Syna Jezusa, mojego Zbawcy, przyjmij dzisiaj ten "węzeł" (tutaj nazwać go w miarę możności).

Na chwałę Boga, proszę Cię, byś go rozwiązała, rozwiązała na zawsze. Pokładam w Tobie nadzieję

Jesteś jedyną Pocieszycielką, jaką dał mi Bóg, jesteś fortecą w mojej słabości, bogactwem w mojej nędzy, wyswobodzeniem ze wszystkiego, co mi przeszkadza być z Chrystusem.

Przyjmij moje wołanie.

Strzeż mnie, prowadź mnie, chroń mnie. Ty jesteś moim bezpiecznym schronieniem.

Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

Nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły może być odmawiana w grupie, bądź w pojedynkę.