Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy – wstęp i treść

08/15/2022

W Kościele katolickim jedną z najczęściej odmawianych modlitw jest nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, z którą związana jest bardzo bogata historia i długa tradycja. Matka Boża Nieustającej Pomocy to tytuł nadany Najświętszej Maryi Pannie w Kościele katolickim. Tytuł ten kojarzy się wiernym przede wszystkim z ikoną Matki Bożej z końca XV wieku. Z Jej tytułem wiąże się także objawienie się Jej mniej więcej w tym właśnie czasu.

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest prośbą do Matki Bożej, by była dla nas potężną orędowniczką. Możemy odmawiać tę nowennę, aby prosić o wstawiennictwo u Matki Bożej Nieustającej Pomocy w każdej dziedzinie naszego życia. 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest składaniem hołdu Najświętszej Maryi Pannie, prosząc o Jej pomoc. Pomaga nam w tym ten obraz Matki Najświętszej z Jej Boskim Synem, przed którym modlitwa od wieków pomagała Jej zapewniać wiernym siłę, pocieszenie, a nawet cuda.

Pamiętajmy, że nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy przez nas odmawiana, nie jest wyborem czczenia Jej nad Jej Boskim Synem, Jezusem Chrystusem. Ona jest "naszą Matką z woli Łaski Bożej", a wszystkie łaski, którymi obdarowuje nas Maryja, pochodzą bezpośrednio od naszego Pana i nigdy nie są sprzeczne z Jego wolą.

Dopóki zbliżamy się do Niej tak, jak do Niego, ze szczerym, pokornym i skruszonym sercem, możemy liczyć na Jej pomoc i przewodnictwo. Ostatnie słowa Maryi wypowiedziane w Ewangeliach dotyczyły Jej Syna, kiedy powiedziała na weselu w Kanie "Czyńcie, cokolwiek wam powie" (J 2:5). Jeśli wytrwamy w naszych intencjach, aby spełniać wolę Chrystusa, spełniamy również Jej. 


Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy - dlaczego ją odmawiać?

Matka Boża Nieustającej Pomocy jest patronką zakonu redemptorystów. Możesz odmawiać tę nowennę, aby prosić o wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy za wszystkich redemptorystów lub konkretnego członka zakonu redemptorystów (np. za o. Rydzyka). Możesz też odmówić tę nowennę, aby poprosić o pomoc Matkę Bożą Nieustającej Pomocy, jeśli rozeznajesz powołanie do tego zakonu.

Ponadto Matka Boża Nieustającej Pomocy jest patronką Haiti. Możesz odmówić tę nowennę, aby poprosić o Jej wstawiennictwo dla tego kraju lub dla kogoś, kogo znasz, kto tam mieszka. Możesz również poprosić ją o modlitwę za Ciebie, jeśli mieszkasz na Haiti lub planujesz tam podróżować.

Oczywiście, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy może być odmawiana z prośbą o Jej pomoc w każdej sytuacji.


Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy


Modlitwa rzymska: (zwykle odmawia się ją wspólnie)

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzimy dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczymy na własne zasługi, ani na nasze dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? Ciebie więc, o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Wspomożycielko, prosimy najgoręcej, abyś wyprosiła nam u Syna Twego tę łaskę, o którą w tej nowennie każdy z nas pokornie prosi, a my z radością wychwalać będziemy Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen.

(Odczytanie intencji złożonych przez wiernych)

Wspólne prośby

O Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, która z taką czułością z tego cudownego obrazu na nas spoglądasz, z dziecięcą ufnością spieszymy do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami i potrzebami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań, przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. Błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej. Będziemy powtarzać: Pomagaj nam nieustannie!

Wielka Matko Boża, Pomagaj nam nieustannie! (powtarzamy do końca)

Matko nasza najlepsza,

Pośredniczko nasza u Boga,

Szafarko łask wszelkich,

Matko świętej wytrwałości,

Tronie miłosierdzia Bożego,

Poręko naszego zbawienia,

Pogromczyni mocy piekielnych,

Umocnienie słabych,

Ucieczko uciśnionych,

Cudowna lekarko w chorobach,

Ratunku ginących grzeszników,

Nadziejo zrozpaczonych,

Patronko misji świętych,

Wychowawczyni powołań kapłańskich,

Mistrzyni życia duchowego,

Strażniczko czystości,

Opiekunko rodzin,

Czuła Matko sierot,

Pani naszych losów,

Przewodniczko pewna do nieba.

Wezwania dziękczynne i błagania

O Maryjo, przyjmij nasze dziękczynienia. Wołamy do Ciebie: Dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy!

Za uzdrowionych z choroby, Dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy! (powtarzamy do końca)
Za pocieszonych w strapieniu,

Za ocalonych z rozpaczy,

Za podtrzymanych w zwątpieniu,

Za wyzwolonych z mocy grzechu,

Za wysłuchanych w błaganiu,

Za litość nam okazaną,

Za Twoją miłość macierzyńską,

Za dobroć Twą niezrównaną,

Za wszelkie łaski nam i innych wyświadczone.

A teraz, o Maryjo, usłysz nasze wspólne błagania. Wołamy do Ciebie: Błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy!

Za chorych, abyś ich uzdrowiła, Błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy! (powtarzamy do końca)

Za strapionych, abyś ich pocieszyła,

Za płaczących, abyś im łzy otarła,

Za sieroty i opuszczonych, abyś im była Matką,

Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała,

Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła,

Za kuszących, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła,

Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała,

Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała,

O wysłuchanie wszystkich próśb naszych.

K: Tyś naszą ucieczką, o Pani!

W: Pomocą w ucisku i smutku!

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę Swoją Maryję za Matkę; dozwól, prosimy, abyśmy wzywając ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy, zasłużyli na nieustanne doznawanie owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy winna być odmawiana w grupie, a nie indywidualnie.