Najsłynniejsze obrazy religijne w naszym kraju.

09/15/2021

Malarstwo religijne jest bardzo istotnym elementem nie tylko tradycji katolickiej w Polsce, ale i naszej kultury narodowej. W wielu miejscach zobaczyć można wiszące na ścianach obrazy Matki Boskiej, Jezusa, aniołów i świętych. Nie są to tylko kościoły, domy parafialne, ale również bardzo wiele obrazów religijnych zobaczyć można, wiszących na ścianach polskich domów. Istnieje bardzo ogromna ich rozmaitość, lecz są obrazy, które są szczególne ze względu na to, że zdobyły one serca Polaków i znaleźć je można bardzo często nie tylko na ścianach domostw, ale również w książkach, czasopismach, mediach i, naturalnie, w internecie. Które z nich to najsłynniejsze obrazy religijne w naszym kraju? 

Najsłynniejsze obrazy religijne, które są w sercach Polaków

Do najbardziej znanych i cenionych obrazów religijnych w naszym kraju należą obrazy przedstawione poniżej: 

Najsłynniejsze obrazy religijne w Polsce.
Najsłynniejsze obrazy religijne w Polsce.

1. Obraz Jezusa Miłosiernego (Adolfa Hyły). 

Obraz ten zawieszony jest w niemal każdym kościele i domu parafialnym głównie ze względu na jego przekaz religijny, ale również walory estetyczne. Przedstawia on Jezusa błogosławiącego Lud Boży z nieskończoną miłością wobec trudu i cierpienia naszej ludzkiej egzystencji. Wierni modlą się przed tym obrazem, zawierzając siebie, swoje intencje i prośby Miłosierdziu Bożemu z wiara i ufnością. Pod stopami Chrystusa widnieje napis "Jezu ufam Tobie" i tak też czasami tytułowany jest ten piękny obraz religijny. Bardzo wiele osób ma również replikę tej ikony w domu, by modlić się przed nią każdego poranka i wieczora. Jest on znakomitą inspiracją do modlitw o wyproszenie wszelkich łask od Pana Boga za wstawiennictwem Jego Syna - Jezusa Chrystusa.

Pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego, autorstwa Eugeniusza Kazimirowskiego, został namalowany na podstawie  wskazówwek świętej Faustyny, która miała wizję Jezusa w takiej właśnie "konwencji".

2. Obraz Jezusa modlącego się w Ogrójcu.

Motyw ten jest niezwykle popularny w naszym kraju ze względu na to, że skłania on nad refleksją swoimi chłodnymi barwami i powagą całej sceny. Jezus skupiony w modlitwie do Boga Ojca w przeddzień śmierci na krzyżu. Przeprasza on Ojca za swoją słabość wynikającą z ludzkiej natury i naturalnego, ludzkiego strachu przed śmiercią. Chrystus wskazuje na konieczność poddania się woli Boga Ojca i całkowitego Mu zaufania, nawet gdy nasza ludzka natura buntuje się przeciwko temu. Obraz ten często zawieszany jest nad łóżkami i służy przy modlitwach porannych i wieczornych. 

Obraz Jezusa modlącego się w Ogrójcu
Obraz Jezusa modlącego się w Ogrójcu
Matka Boska Częstochowska
Matka Boska Częstochowska

3. "Matka Boska Częstochowska". Jest to ikona rozpoznawalna na całym świecie i ściśle kojarzona z polskim katolicyzmem i patriotyzmem. Każdy Polak wie, że jest ona przedmiotem kultu i celem pielgrzymek, które nieustannie odbywają się do klasztoru na Jasnej Górze, gdzie znajduje się oryginał. Wiele polskich rodzin ma replikę tego obrazu w domu, a i zawieszone są one w wielu polskich kościołach. Istnieje wiele świadectw pielgrzymów, którzy przypisują pielgrzymce do tego obrazu na Jasnej Górze cudowne uzdrowienia, czy otrzymanie wielu innych łask. Powszechnie znana jest również historia związana z świętą ikoną, która to, jak wierzą wierni, przyczyniła się do obrony Częstochowy przed szwedami, a w konsekwencji do ogólnonarodowego powstania przeciwko najeźdźcy.

4. "Matka Boska Karmiąca". Obraz ten jest wyjątkowy ze względu na to, że ukazuję on Matkę Boską jako czułą i troskliwą matkę, która z miłością i oddaniem wykonuje powierzone jej zadanie opieki nad Synem Bożym. Wizerunek ten przemawia najsilniej do młodych matek z małymi dziećmi, które w Maryi widzą wzór cnót chrześcijańskich, jaki mogą naśladować w powierzonej im misji.

5. Portrety Jana Pawła II Portrety Jana Pawła II zobaczyć można w bardzo wielu miejscach, nie tylko kościołach, domach parafialnych i domach prywatnych, ale i miejscach publicznych takich jak urzędy państwowe i biura. Jest on religijnym i patriotycznym symbolem naszego kraju, a i wielu spośród nas pamięta jego moralną postawę i nauki, a w związku z tym jest i on naszym modelem do naśladowania. 

Najsłynniejsze obrazy religijne w Polsce przedstawione powyżej są tymi, które są najbardziej popularne, lecz jest jeszcze szereg obrazów które, choć bardzo znane, nie są tak popularne i tak często spotykane. Należą do nich Ostatnia Wieczerza, Święta Rodzina, czy obrazy przedstawiające Drogę Krzyżową.

Każdy z tych obrazów (jak i dowolny obraz o tematyce religijnej) mogą Państwo zamówić w naszej Galerii.