Modlitwy Ojca Dolindo - Nowenna oddania siebie Jezusowi (wprowadzenie i tekst)

07/06/2022

Modlitwy Ojca Dolindo mają uczynić nas dobrymi katolikami. Ale co to właściwie znaczy? Bycie dobrym katolikiem wymaga czegoś więcej niż tylko wyznawania kanonu wierzeń, czy przestrzeganie pewnych zasad, wartości i reguł. Musimy również wejść w i pielęgnować głęboką i prawdziwie osobistą relację (prawdziwą przyjaźń) z Jezusem Chrystusem i pozwolić się przemienić Jego miłością, w czym bardzo pomocne są modlitwy Ojca Dolindo. Wszystko w naszej wierze katolickiej, od sakramentów, aż po nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny i świętych, wszystko to ma nas prowadzić ku Jezusowi, abyśmy coraz intensywniej doświadczali Jego obecności, a zatem i obecności Trójcy Przenajświętszej, ponieważ tam, gdzie jest jedna Osoba Trójcy, tam są i dwie pozostałe (tj. w głębi naszych serc i dusz). Oczywiście nie można mieć żadnego prawdziwego związku lub prawdziwej przyjaźni z kimś, kto nie pozwala nam być tym, kim jesteśmy (i vice versa), a więc jedną z największych przeszkód w rozwoju naszych relacji z Panem Jezusem jest nasze pragnienie kontrolowania własnego życia, nasza odmowa, by Bóg był Bogiem, nasza niezdolność do tego, aby całkowicie Mu zaufać, oddać Mu się bez zastrzeżeń, poddać się bezwarunkowo Jego woli. W osiągnięciu tego znacznie wspomóc nas mogą modlitwy do Ojca Dolindo. Zaufanie, poddanie się woli Bożej to wielkie wyzwanie życia duchowego, coś, co możemy zrobić z pomocą Jego łaski, coś, co zajmuje całe życie, dlatego trzeba się modlić, modlić się i modlić. W tym celu przydatne są modlitwy Ojca Dolindo

Sługa Boży Dolindo Ruotolo (1882-1970), proboszcz z Neapolu we Włoszech, który żył życiem w ogromnym cierpieniu i który doznał głębokiej bliskości z Jezusem, jego ukochanym przyjacielem i Panem. Poświęcił się on pokucie i modlitwie oraz ofiarowaniu siebie bliźnim, nigdy nie odmawiał pomocy potrzebującym, a szczególnie martwił się o ich wieczne zbawienie.

Jego Nowenna o poddaniu się składa się ze słów, które usłyszał, gdy Jezus przemawia do niego podczas pokutowania. To przesłanie, jak wtedy tak i teraz, jest tak samo dla nas aktualne.

Modlitwy Ojca Dolindo
Modlitwy Ojca Dolindo


Nowenna oddania siebie Jezusowi


Dzień 1
Jezus mówi, zastanów się nad Jego słowami: Dlaczego popadasz w zmieszanie, martwiąc się? Opiekę nad swoimi sprawami zostaw mnie, a wszystko się ułoży. Zaprawdę mówię wam, że każdy akt prawdziwego, ślepego, całkowitego poddania się mnie wywołuje zbawienny dla was skutek i rozwiązuje wszystkie trudne sytuacje.

Teraz Ty powiedz: Jezu, oddaję Ci całego siebie. Jezu Ty się tym wszystkim zajmij.


Dzień 2

Jezus mówi, zastanów się nad Jego słowami: Poddanie się mnie nie oznacza niepokoju, denerwowania się lub utraty nadziei, ani nie oznacza ofiarowania mi pełnej zmartwień modlitwy. Jest przeciw temu poddaniu się, głęboko przeciw, aby się martwić, denerwować i chcieć myśleć o konsekwencjach czegokolwiek. To jest jak zakłopotanie, jakie odczuwają dzieci, gdy proszą matkę o zaspokojenie ich potrzeb, a następnie starają się same o nie zadbać, a ich dziecinne wysiłki przeszkadzają matce. Poddanie się oznacza spokojne zamknięcie oczu duszy, odwrócenie się od myśli ucisku i oddanie się w moją opiekę, abym tylko ja się tym zajął.

Teraz Ty powiedz: Jezu, oddaję Ci całego siebie. Jezu Ty się tym wszystkim zajmij.


Dzień 3

Jezus mówi, zastanów się nad Jego słowami: Ile rzeczy robię, kiedy dusza, będąc w tak wielkiej potrzebie duchowej i materialnej, zwraca się do mnie, patrzy na mnie i mówi do mnie; "Jezu, Ty się tym zajmij", po czym zamyka oczy i odpoczywa. W bólu modlisz się, abym działał, ale abym działał tak, jak chcesz. Nie zwracasz się do mnie, zamiast tego chcesz, abym dostosował się do twoich pragnień. Postępując tak, nie jesteście chorymi ludźmi, którzy proszą lekarza, aby was wyleczył, ale raczej chorymi ludźmi, którzy mówią lekarzowi, jak ma to zrobić. Nie postępuj więc w ten sposób, ale módl się tak, jak cię nauczyłem: "Ojcze Nasz". "Przyjdź królestwo Twoje", to znaczy niech wszystko, co jest w nas i na świecie, będzie zgodne z królestwem bożym. "Bądź wola Twoja jako w Niebie tak i na ziemi", to znaczy w naszej potrzebie zdecyduj podług tego, co uznasz za stosowne dla naszego doczesnego i wiecznego życia. Jeśli powiesz mi prawdziwie: "Bądź wola Twoja", to jest to samo, co powiedzenie: "Jezu, Ty się tym zajmij", a wtedy będę interweniował z całą moją wszechmocą i rozwiążę najtrudniejsze sytuacje. Teraz Ty powiedz: Jezu, oddaję Ci całego siebie. Jezu Ty się tymwszystkim zajmij.


Dzień 4

Jezus mówi, zastanów się nad Jego słowami: Widzisz, że zło rośnie, zamiast słabnąć? Nie martw się. Zamknij oczy i powiedz mi z wiarą: "Bądź wola Twoja. Jezu, Ty się tym zajmij". Mówię Ci, że się tym zajmę i będę interweniował jak lekarz i dokonam cudów, kiedy będą potrzebne. Czy widzisz, że stan chorego się pogarsza? Nie denerwuj się, ale zamknij oczy i powiedz "Jezu, Ty się tym zajmij". Mówię ci, że się tym zajmę i że nie ma lekarstwa potężniejszego niż moja interwencja pełna miłości. Na moją miłość, obiecuję ci to.

Teraz Ty powiedz: Jezu, oddaję Ci całego siebie. Jezu Ty się tymwszystkim zajmij.


Dzień 5

Jezus mówi, zastanów się nad Jego słowami: A kiedy będę musiał poprowadzić cię ścieżką inną niż ta, którą widzisz, przygotuję cię i będę cię nosił w moich ramionach. Pozwolę ci znaleźć się, jak dzieci, które zasnęły w ramionach matki, po drugiej stronie rzeki, by ta mogła je bezpiecznie przenieść. To, co cię niepokoi i bardzo cię rani, to twój rozsądek, twoje myśli i zmartwienia oraz twoje pragnienie za wszelką cenę radzenia sobie z tym, co cię dręczy. 

Teraz Ty powiedz: Jezu, oddaję Ci całego siebie. Jezu Ty się tymwszystkim zajmij.


Dzień 6

Jezus mówi, zastanów się nad Jego słowami: Nie możesz spać, chcesz wszystko osądzać, kierować i doglądać wszystkiego i poddajesz się ludzkiej inicjatywie, albo co gorsza, samym ludziom, ufając w ich interwencję. To przeszkadza moim słowom i moim czynom. Och, jak bardzo pragnę od ciebie tego poddania się, aby ci pomóc i jak ja cierpię, kiedy widzę cię tak wzburzonego. Szatan stara się zrobić dokładnie to, poruszyć was i usunąć was spod mojej ochrony i rzucić was w paszczę ludzkiej inicjatywy. Zaufaj więc tylko Mnie, spocznij we Mnie, we wszystkim oddaj się Mnie.

Teraz Ty powiedz: Jezu, oddaję Ci całego siebie. Jezu Ty się tymwszystkim zajmij.


Dzień 7

Jezus mówi, zastanów się nad Jego słowami: Dokonuję cudów proporcjonalnie do twojego całkowitego poddania się mnie i do tego, że nie myślisz o sobie. Zasiej skarby łask, gdy jesteś w najgłębszej nędzy. Żaden rozsądny człowiek, żaden myśliciel nigdy nie dokonywał cudów, nawet wśród świętych. Czynię boskie cudadla każdego, kto poddaje się Bogu. Więc nie myśl o tym więcej, bo twój umysł jest zaostrzony i bardzo trudno jest ci dostrzec zło, zaufać mnie i nie myśleć o sobie. Zajmę się rzeczami, obiecuję ci to.

Teraz Ty powiedz: Jezu, oddaję Ci całego siebie. Jezu Ty się tymwszystkim zajmij.


Dzień 8

Jezus mówi, zastanów się nad Jego słowami: Zamknij oczy i daj się ponieść płynącemu prądowi mojej łaski, zamknij oczy i nie myśl o teraźniejszości, odwracając myśli od przyszłości, tak jakbyś odwracał je od pokusy. Odpocznij we mnie, wierząc w moją dobroć, a ja obiecuję ci moją miłością, że jeśli powiesz "Jezu, Ty się tym zajmij", zajmę się tym wszystkim, pocieszę cię, uwolnię i poprowadzę.

Teraz Ty powiedz: Jezu, oddaję Ci całego siebie. Jezu Ty się tymwszystkim zajmij.


Dzień 9

Jezus mówi, zastanów się nad Jego słowami: Módlcie się zawsze w gotowości do oddania się Mnie, a otrzymacie z tego wielki pokój i wielkie nagrody, nawet wtedy, gdy daję wam łaskę ofiary, skruchy i miłości. Więc jakie znaczenie ma cierpienie? Wydaje ci się to niemożliwe? Zamknij oczy i mów z całej duszy: "Jezu, Ty się tym zajmij". Nie bój się, zajmę się sprawami i pobłogosławisz moje imię ukarzając się przede Mną. Tysiąc modlitw nie może równać się jednemu aktowi oddania się, pamiętaj o tym dobrze. Nie ma bardziej skutecznej nowenny niż ta.

Teraz Ty powiedz: Jezu, oddaję Ci całego siebie. Jezu Ty się tymwszystkim zajmij.


Nowenna oddania siebie Jezusowi, a także inne modlitwy Ojca Dolindo są bardzo potężnym narzędziem zrozumienia natury Jezusa i przybliżenia się doń.