Modlitwa zanurzenia we Krwi Chrystusa – wprowadzenie i tekst

07/04/2022

Krew Chrystusa została przelana, abyśmy mogli powrócić do czystej i duchowo mocnej więzi z Bogiem, która została zerwana w wyniku Grzechu Pierworodnego, którego następstwem było wygnanie człowieka z Raju (Ogrodu Eden) i to wzmocnieniu tej więzi służy modlitwa zanurzenia we Krwi Chrystusa. Ta odnowiona więź z Panem Bogiem jest możliwa tylko dlatego, że Jezus oddał za nas swoje życie na krzyżu. To nie była cena zapłacona za nas srebrem, czy złotem, która nas uratowała, chociaż te szlachetne metale są drogie i tak bardzo cenne dla świata. To była cena krwi Chrystusa i jego męczeńskiej śmierci na krzyżu. Większość z nas nie ma srebra ani złota, czy dużej ilości pieniędzy. A jeśli cena za zbawienie wynosiłaby miliard dolarów? Czy mógłbyś ją zapłacić? Jednak nawet miliard dolarów nie może kupić przebaczenia choćby jednego grzechu, który popełniliśmy w swoim życiu. Nawet miliard dolarów nie może kupić jednego dnia z Bogiem w niebie, a przybliża nas doń w sposób szczególny modlitwa zanurzenia we Krwi Chrystusa. Srebro, złoto, czy pieniądze nikogo nie zbawią. Gdybyś był właścicielem całej ziemi, nie uratowałoby cię to od potępienia za grzechy.

Modlitwa zanurzenia we Krwi Chrystusa
Modlitwa zanurzenia we Krwi Chrystusa

Tylko jedna cena może wystarczyć za przebaczenie grzechów i ta cena jest doskonała, bezcenna, to bezgrzeszna krew naszego Pana. Tylko Jeden nosił bezgrzeszną krew w swoim ciele i jest nim Pan Jezus Chrystus. Byliśmy w więzieniu grzechu, ale Jezus przyszedł do nas i odkupił nas Swoją doskonałą krwią i to nas wyzwoliło ode Złego i uratowało przed wiecznym potępieniem. Potępienie zostało od nas odsunięte. Dziękujmy Bogu za zbawczą krew Jezusa Chrystusa, czemu służy modlitwa zanurzenia we Krwi Chrystusa.

My, Chrześcijanie, nigdy nie powinniśmy wstydzić się Jezusa. Powinniśmy chcieć, aby świat zobaczył krew, którą On za nas przelał. Powinniśmy chcieć, aby świat zobaczył cenę, jaką zapłacił za nasze grzechy. To właśnie ci chrześcijanie, którzy codziennie wspominają krew przelaną za nas na krzyżu, chcą żyć świętym życiem dla Jezusa. Pragniemy, aby świat zobaczył, co krew Jezusa uczyniła dla nam i nam, a w realizacji tego celu pomaga nam w sposób szczególny modlitwa zanurzenia we Krwi Chrystusa.

Modlitwa zanurzenia we Krwi Chrystusa 

Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości.Zanurzam w Twojej Krwi siebie samego.Wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę, czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek o nich się dowiem.Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie.Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek. Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku.Proszę, aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie.Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc. Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła św. i jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi.Oddaję siebie samego do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń. Amen.