Modlitwa św Gertrudy ratująca 1000 dusz - wprowadzenie i tekst

07/25/2022

Modlitwa św Gertrudy ratująca 1000 dusz jest jedną z najbardziej znanych modlitw za zmarłych. Kim jest ta święta? Jest kilku świętych, którzy mają po swoich imionach słowo "wielki", ale św. Gertruda Wielka jest jedyną kobietą, która została w ten sposób uhonorowana. Gertruda z Helfta była zakonnicą benedyktyńską, mistyczką, pisarką i teologiem, która urodziła się na terenie dzisiejszych Niemiec w 1256 roku. Niektóre źródła mówią, że była sierotą, która przybyła do klasztoru jako mała dziewczynka w wieku około pięciu lat. Po otrzymaniu formalnego wykształcenia postanowiła zostać zakonnicą, chociaż bardziej interesowała ją nauka niż dążenia o naturze duchowej. Dopiero w wieku około 25 lat Gertruda zaczęła naprawdę odczuwać intensywność swojego powołania. W tym czasie miała wizję Jezusa, który obiecał, że przyniesie jej odkupienie i to właśnie te wizje przyczyniły się do tego, że powstała modlitwa św Gertrudy ratująca 1000 dusz.

Od momentu pojawienie się tychże wizji Gertruda oddała się Panu Bogu w całości i na zawsze. Została badaczką Pisma Świętego i pisarką, a ludzie z całego świata szukali jej przewodnictwa. Była szczęśliwą kobietą, która prowadziła ludzi do kochania Pana Boga, a modlitwa św Gertrudy ratująca 1000 dusz pomagała ludziom modlić się żarliwiej i skuteczniej o dusze zmarłych.

Zmarła około 1301 roku po długiej i bolesnej chorobie, w której ofiarowała swoje cierpienie innym. Wiele jej pism zaginęło, ale niektóre z jej książek są nadal studiowane. Papież Klemens XII ogłosił, że jest świętą w 1677 roku. W 2012 roku Papież Benedykt XVI powiedział o św. Gertrudzie: "Jest jedną z najsłynniejszych mistyków, jedyną Niemką nazywaną 'Wielką' ze względu na jej kulturową i ewangeliczną postawę: jej życie i jej myśl miały wyjątkowy wpływ o duchowości chrześcijańskiej". Papież ten stwierdził, że modlitwa św Gertrudy ratująca 1000 dusz jest najpotężniejszym narzędziem pomocy duszom czyśćcowym. W czasie jednego z licznych objawień Jezus podyktował św. Gertrudzie tę modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące, która powszechnie znana jest jako modlitwa św Gertrudy ratująca 1000 dusz. Obiecał on jej, że za każdorazowe jej odmówienie uwolni z czyśćca 1000 dusz. Modlitwę tę można odmawiać wielokrotnie w ciągu dnia, samemu lub w grupie modlitewnej, bądź też z najbliższymi. Daje to niewyobrażalne wręcz możliwości pomocy duszom czyśćcowym, które cierpią, czkając na wyzwolenie. Doskonale temu celowi służy właśnie modlitwa św Gertrudy ratująca 1000 dusz

Modlitwa św Gertrudy ratująca 1000 dusz
Modlitwa św Gertrudy ratująca 1000 dusz


Modlitwa św Gertrudy ratująca 1000 dusz

Boże miłosierny, z Tronu chwały Twojej wejrzyj na biedne dusze w czyśćcu cierpiące, wejrzyj na ich przedłużające się męczarnie, na łzy, które przed Tobą wylewają, usłysz ich błagania i jęki, zmiłuj się nad nimi, odpuść im ich grzechy. Za wszystkie przestępstwa i przewiny, których się dopuściły, za zaniedbania w służbie Twojej świętej popełnione, ofiaruję Ci najświętsze życie, wszystkie zasługi Jezusa Chrystusa, wszystkie pokuty, posty, czuwania, modlitwy, prace, Krew i Rany, Mękę i Śmierć niewinną, którą w najgorętszej miłości cierpiał za nas Najmilszy Twój Syn, proszę, abyś tym ubłagany raczył przyjąć te ukochane dusze do rajskiej szczęśliwości, aby Cię wielbiły na wieki. Amen.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najdroższą Krew Boskiego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa w połączeniu ze wszystkimi Mszami Świętymi dzisiaj na całym świecie odprawianymi, za dusze w Czyśćcu cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie, za grzeszników w Kościele powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, a także w moim domu. Amen.

Pamiętajmy, że modlitwa św Gertrudy ratująca 1000 dusz może być nieocenioną pomocą dla dusz nie tylko naszych bliskich, ale i innych dusz czyśćcowych czekających w cierpieniach na modlitwę i przyjęcie do Raju.