Modlitwa ojca Pio o uzdrowienie – wprowadzenie i tekst

06/02/2022

Ojciec Pio jest orędownikiem, za którego wstawiennictwem modlą się setki tysięcy wiernych i doświadczają wymodlonych przez siebie, a za jego wstawiennictwem, różnorakich łask. Jest on niezwykle skutecznym orędownikiem w wielu sprawach, a w szczególności w tych związanych z przezwyciężaniem chorób i niedomogów, dlatego też modlitwa ojca Pio o uzdrowienie jest tą najchętniej wybieraną przez wiernych, modlących się o łaskę zdrowia. Liczne świadectwa ozdrowienia wskazują na to, że orędownik ten chętnie pomaga ludziom cierpiącym na różne choroby. Nie dziwi ten fakt, gdyż ten spokojny i pokorny franciszkanin był zawsze wrażliwy na ludzkie cierpienie i chętnie pomagał, jak tylko mógł ludziom dotkniętym nieszczęściem choroby.

Modlitwa ojca Pio o uzdrowienie została przezeń ułożona właśnie po to, by nieść ukojenie osobom cierpiącym na wszelakie choroby i dolegliwości. Jego wrażliwość na cierpienie ludzkie skłoniła go do założenia Domu Ulgi w Cierpieniu dla tych ludzi, którzy bardzo ciężko i w wielkim cierpieniu przechodzą swoje choroby. Także dziś, gdy jest już w niebie, chętnie pomaga on ludziom modlącym się o łaskę zdrowia i nie jest on obojętny na ich cierpienie i błagania.

Modlitwa ojca Pio o uzdrowienie powinna również skłaniać nas do autorefleksji. Prosząc o uzdrowienie dla siebie, zapytajmy się jednak samych siebie: dlaczego Bóg miałby mnie uzdrowić? W jaki sposób mój powrót do pełni duchowych i fizycznych sił przyczyni się do mojego nawrócenia i nawrócenia innych? To pytanie jest kluczowe, bo pomoże nam uświadomić sobie to,do czego każdy z nas został powołany, tj. do służby Panu Bogu i naszym bliźnim na drodze ku zbawieniu naszej duszy i dusz naszych braci i sióstr.

Modlitwa ojca Pio o uzdrowienie
Modlitwa ojca Pio o uzdrowienie


Modlitwa ojca Pio o uzdrowienie

Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz. Dziękuję Ci za zesłanie Twojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa na świat, aby mnie zbawił i uwolnił. Ufam w Twą moc i łaskę, która wspiera i leczy mnie. Kochający Ojcze, dotknij mnie teraz swoimi uzdrawiającymi dłońmi, abym uwierzył, że Twoja dobra wola jest dla mnie, mojego umysłu, ciała i duszy.

Okryj mnie najszlachetniejszą krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa od czubka mej głowy do podeszwy mych stóp. Wyrzuć to, czego nie powinno być we mnie. Wylecz niezdrowe i nieprawidłowe komórki. Otwórz zablokowane tętnice i żyły oraz odbuduj i dopełnij wszelkie uszkodzenia. Usuń wszystkie stany zapalne i przemyj infekcje mocą najdroższej krwi Jezusa. Niech ogień Twej uzdrawiającej miłości przejdzie przez całe moje ciało w celu uzdrowienia tak, aby funkcjonowało ono w sposób, w jaki Ty je stworzyłeś. Dotknij też mego umysłu i moich emocji, nawet najgłębszych zakamarków mojego serca.

Napełnij mnie swoją obecnością, miłością, radością oraz pokojem i przyciągaj jeszcze bliżej do siebie w każdym momencie mojego życia. Ojcze, napełnij mnie Swoim Duchem Świętym i upoważnij do czynienia wszystkiego, co się da, aby moje życie przynosiło chwałę i cześć Twemu świętemu imieniu. Proszę Cię o to w imię Pana Jezusa Chrystusa. Amen.