Modlitwa o zdrowie umysłu, ducha i ciała.

06/13/2022

Modlitwa o zdrowie umysłu, ducha i ciała jest odpowiedzią na te aspekty naszego istnienia, na które odpowiedzi nie ma nauka. Dbanie o zachowanie dobrego zdrowia może być trudne pomimo tego, że ludzkość dokonała wielu postępów w medycynie i opiece nad zdrowiem w ciągu ostatniego stulecia. Zachowanie dobrego zdrowia wymaga zachowania równowagi w życiu, która jest prosta w teorii, ale często trudna do osiągnięcia.

Modlitwa o zdrowie ma pomóc w zachowaniu tej najcenniejszej obok życia wartości, jaką obdarował nas Pan Bóg w swojej wielkości i miłości. Miliony wiernych na całym świecie wie, czym jest modlitwa o zdrowie i chętnie ją odmawia, dla zachowania tego wspaniałego daru od Pana Boga. Jakakolwiek by nie była nasza obecna sytuacja, powinniśmy patrzeć na swoje zdrowie oczami Boga i starać się z Jego pomocą zachować tę "świątynię", jaką jest nasze ciało, bo to w niej nasz duch oddaje cześć Panu.

Modlitwa o zdrowie znajdująca się poniżej jest uniwersalna, gdyż odmawiać może ją każdy, a i obejmuje trzy podstawowe sfery naszego istnienia; umysł, ducha i ciało.

Modlitwa o zdrowie
Modlitwa o zdrowie


Modlitwa o zdrowie

Panie Boże oto moja modlitwa o zdrowie mojego umysłu, ducha i ciała. Dziś ofiarowuję Ci cały mój umysł, abym we wszystkim doszukiwał się Twojego boskiego działania, uwolniony od niepokoju i strachu, napełniony wiarą, nadzieją, miłością i dobrym zdrowiem. Panie Boże, dziś ofiarowuję Ci mego ducha, bo w Tobie narodziłem się na nowo, a Twój Duch mieszka głęboko we mnie. Niech zawsze chwalę Twoje Imię w moich myślach, mowie i uczynkach tak, by zawsze żyć w Twojej łasce. Mój duch jest żywy tylko w Tobie i tylko Tobie głosi chwałę i tylko Tobie oddaje cześć. Panie Boże, proszę, wyzwalaj mnie od złych i osłabiających mnie myśli, a także od krytycznego myślenia o moich bliźnich. Dzisiaj ofiaruję Ci moje ciało, niech będzie świątynią Tobie poświęconą, o Panie. Niech moje ciało będzie zawsze miejscem dla Ciebie do przestawania i panowania. Obym zawsze pamiętał o tym, co jem i piję, by dbać o świątynię, w której mój duch czci Ciebie, o Panie. Obym zawsze uważał na odpowiednią ilość snu i odpoczynku, bym w zdrowiu służył Tobie, Panie Boże. W tej chwili oddaję Ci całą moją istotę, oddaję Ci mój umysł, ducha i ciało moje, Panie. Przyjdź i weź mnie jako żywą ofiarę dla Twojej Miłości, abym dziś i każdego dnia uwielbiał Cię, Panie Boże Wszechmogący. Moja modlitwa o zdrowie jest również dziękczynieniem za dar życia od Ciebie, Panie Boże. Na zawsze chcę pozostać Ci wiernym. Amen.