Modlitwa do świętego Szarbela – wprowadzenie i tekst

05/28/2022

Modlitwa do świętego Szarbela jest coraz częściej odmawiana przez ludzi, którzy pragną uzyskać potrzebne łaski od Pana Boga. Wiele osób twierdzi, że za jego wstawiennictwem można wyprosić wiele łask, gdyż Pan Bóg w sposób szczególny umiłował tego świętego. Modlitwa do świętego Szarbela jest również odmawiana dla pogłębiania pobożności i wzmacniania wiary, gdyż święty ten znany był przede wszystkim z głębokiej i niezłomnej pobożności.

Święty Szarbel (Józef Makhluf) urodził się w Libanie w roku 1828. Po wstąpieniu do zakonu libańskich maronitów przyjął imię Szarbel. Po wyświęceniu na kapłana, zapragnął żyć w ścisłej samotności i osiągnąć wyższy poziom doskonałości, tak więc z klasztoru w Annaja oddalił się na pustynię, gdzie służył Bogu prowadząc niezwykle surowy tryb życia, nieustanne poszcząc i modląc się do Pana Boga. Zmarł 24 grudnia 1898 roku. 5 grudnia 1965, na zakończenie Soboru Watykańskiego II, został on beatyfikowany przez papieża Pawła VI. 9 października 1977 ten sam papież kanonizował go.

Modlitwa do świętego Szarbela
Modlitwa do świętego Szarbela

Modlitwa do świętego Szarbela jest bardzo chętnie odmawiana przez wiernych, a zwłaszcza tych, który proszą Pana Boga o łaskę uzdrowienia za wstawiennictwem właśnie tego świętego. Obecnie dokonywane są przez Pana Boga liczne uzdrowienia, a także nawrócenia, dzięki modlitwom za wstawiennictwem tego świętego. Dziesiątki tysięcy ludzi dostępują wypraszanych przez nich łask, a modlitwa do świętego Szarbela prezentowana poniżej jest tą najchętniej wybieraną i odmawianą przez wiernych. Mnich ten, który za życie nie był zbyt znany, jest otaczany na całym świecie coraz większym kultem, gdyż dzięki jego wstawiennictwu modlący się odzyskują zdrowie duszy i ciała. Modlitwa do świętego Szarbela jest uważana coraz powszechniej za "skuteczne narzędzie" wypraszania niezbędnych łask. 


Modlitwa do świętego Szarbela - tekst

Święty Ojcze Szarbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych i żyłeś w pokorze i ukryciu w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale Nieba, wstawiaj się za nami. Rozjaśnij nasze umysły i serca, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal w nas miłość Boga i bliźniego. Pomagaj w wyborze dobra i unikania zła. Broń nas przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi i wspomagaj w naszej codzienności.

Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych. Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś nam u Boga łaskę, o którą pokornie prosimy, a przede wszystkim pomagaj nam iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego. Amen.