Modlitwa do świętego Antoniego o pomoc – wprowadzenie i tekst

06/07/2022

Święty Antoni Padewski jest jednym z najbardziej znanych świętych Kościoła katolickiego. Święty Antoni Padewski, patron zagubionych i skradzionych przedmiotów, był potężnym franciszkańskim kaznodzieją i nauczycielem. Modlitwa do świętego Antoniego odmawiana jest przez wiernych, proszących go w swoich modlitwach o pomoc w odnalezieniu rzeczy zgubionych i odzyskaniu rzeczy skradzionych.

Ten święty zazwyczaj jest przedstawiany, jak trzyma w ramionach Dzieciątko Jezus, lilię, książkę, lub wszystkie trzy. Wiele osób daje jałmużnę św. Antoniemu z Padwy w podziękowaniu Bogu za błogosławieństwa otrzymane przez modlitwy za wstawiennictwem tego świętego. Modlitwa do świętego Antoniego jest potężnym narzędziem wypraszania łask i błogosławieństw u Pana Boga.

Życie św. Antoniego z Padwy było tym, czym powinno być życie każdego chrześcijanina, niegasnącą odwagą, by stawić czoła wzlotom i upadkom życia, wezwaniem do miłości i przebaczania bliźnim, troską o potrzeby innych, radzeniem sobie z wielkimi i małymi kryzysami oraz stawianiem kroków przez życie na gruncie całkowitej ufności i miłości do Pana Boga.

Św. Antoni jest kochany na całym świecie i odpowiada na wszystkie prośby ludzi i na wszystkie ich potrzeby. Jego moc wstawiennicza przed Panem Bogiem jest niesamowita. Dlatego też modlitwa do świętego Antoniego jest tak chętnie odmawiana przez miliony wiernych na całym świecie.  

Modlitwa do świętego Antoniego
Modlitwa do świętego Antoniego

 

Modlitwa do świętego Antoniego

Niech będzie pochwalona Trójca Święta, aniołowie i wszyscy święci.

Święty Antoni, najłagodniejszy ze wszystkich Świętych, Twoja miłość do Pana Boga i wszystkich stworzeń uczyniły Cię godnym posiadania cudownych mocy na ziemi, dzięki którym niesiesz pomoc wszystkim dzieciom bożym, a dzisiaj i mnie, proszę, przyjdź z pomocą. Pokornie zwracam się do Ciebie z prośbą o wstawiennictwo za mną w moich błaganiach o [wymień tutaj swoją prośbę].

O łagodny i kochający święty Antoni, którego serce było zawsze przepełnione miłością i współczuciem dla ludzi, pokornie proszę, zanieś moją modlitwę i błagania do słodkiego Dzieciątka Jezus, które na rękach swych trzymałeś z pokorą, oddaniem i miłością. Wstaw się za mną przed Majestatem Pana, przedkładając przed Nim moje żarliwe prośby o niezbędne łaski. Pomóż mi, proszę, swoją modlitwą przemieniać moje serce na podobieństwo Twojego, w którym zawsze gościła cierpliwość, pokora i oddanie Panu Bogu. Z cierpliwością czekać będę na wysłuchanie mych modlitw i błagań, z pokorą przyjmę wszystko to, co przeznaczył mi nasz Bóg Ojciec, a z oddaniem wypełniać będę Jego świętą wolę. Amen.