Modlitwa do św Judy – wprowadzenie i tekst

06/01/2022

Modlitwa do św Judy odmawiana jest przez ludzi poszukujących wsparcia w sprawach trudnych i beznadziejnych. Za jego wstawiennictwem wierni modlą się do Pana Boga o wyproszenie łask niezbędnych do poradzenia sobie w sytuacjach wymagających szczególnej boskiej interwencji i pomocy.

Modlitwa do św Judy jest prośbą o wstawiennictwo potężnego świętego, który był jednym z dwunastu apostołów, którzy podążali za Chrystusem. Choć niewiele wiemy o tym świętym, gdyż nie ma wielu o nim wzmianek w Piśmie Świętym, setki tysięcy ludzi uzyskało wypraszane przez nich łaski i pomoc właśnie dzięki wstawiennictwu tego świętego.

Święty Tadeusz Juda jest patronem od spraw trudnych i beznadziejnych, a także wzywany jest w szczególnych potrzebach. W wielu świątyniach w naszym kraju odbywają się specjalne nabożeństwa ku jego czci, z reguły raz w tygodniu. Podczas nabożeństw tych odmawiana jest modlitwa do św Judy, połączona z odczytaniem próśb i podziękowań kierowanych do tego potężnego orędownika. 

Modlitwa do św Judy

Święty Judo Tadeuszu, zwracam się do Ciebie z błaganiem o to, abyś był moim orędownikiem w moich modlitwach do Pana Boga. Tyś był jednym z dwunastu apostołów, którzy wyrzekłszy się wszystkiego, podążali za Panem Jezusem, by żyć Jego słowem i głosić dobrą nowinę. Dziś i ja pragnę być jak jeden z Was, oddając się w całości Naszemu Panu, by On pochwyciwszy moją duszę w swoje boskie dłonie, podniósł ją z grzechu, upadku i tchnął we mnie łaski dla przezwyciężenia mojej trudnej sytuacji. Święty Judo, pokornie proszę, wstawiaj się za mną w moich modlitwach o (tutaj należy wymienić swoją prośbę), niech Twoje orędownictwo podtrzymuje we mnie nadzieję na podźwignięcie się z mojej niedoli. Powierzam Ci, święty Judo, moje pokorne błagania i moje żarliwe modlitwy i proszę Cię, abyś zaniósł je przed Majestat Pański i wstawił się za mną. Pokornie proszę, oręduj za mną i pomóż mi stawać się jak Ty, wiernym i żarliwym naśladowcą Pana Naszego Jezusa Chrystusa, abym w Jego łasce doznał ozdrowienia ciała i duszy, pracując na chwałę Pana Boga. Święty Judo, módl się wraz ze mną również za naszych braci i siostry, którzy znękani sytuacjami trudnymi i beznadziejnymi potrzebują naszej modlitwy i wsparcia. Wyproś dla nas wszystkich, o Potężny Nasz Patronie, wszelkie niezbędne łaski i rozwiązanie naszych spraw trudnych i beznadziejnych, o to pokornie proszę wraz z braćmi i siostrami w Chrystusie. Panie wysłuchaj świętego Judę i nas wszystkich w naszych modlitwach błagalnych. Panie zmiłuj się nad nami, którzy uciekamy się do Ciebie w naszych modlitwach. Amen.