Modlitwa do św Józefa o wstawiennictwo – wprowadzenie i tekst

06/09/2022

Modlitwa do św Józefa odwołuje się do jego roli w opiece nad Jezusem, a także jego relacji do Jezusa i Matki Bożej w ramach Świętej Rodziny. W swojej encyklice "Redemptoris Custos" Jan Paweł II powstrzymywał się od spekulacji na temat biografii i codziennego życia Józefa. Papież oferuje jednak liczne spostrzeżenia istotne dla zrozumienia relacji między Józefem a Maryją. Istotą przesłania Papieża jest to, że relacja Maryi i Józefa znajduje się zasadniczo w ich wzajemnym wezwaniu do oddania się Boskiemu Dzieciątku. Ta relacja i wezwanie jest również tym, co sprawia, że modlitwa do św Józefa ma tak ogromną moc.

Święty Józef jest jednym z najpopularniejszych świętych czasów nowożytnych, zwłaszcza od okresu poreformacyjnego. Jest patronem wielu krajów, m.in. Austrii, Kanady, Meksyku i Peru, i wielu spraw: o dobrą śmierć, czystość, patronem sierot, małżeństw i rodzin, karczmarzy, uchodźców, stolarzy i drwali, dla których modlitwa do św Józefa jest potężnym narzędziem do wypraszania koniecznych łask.

Święci i duchowni mieli wpływ na odnowienie i pogłębienie kultu św Józefa poprzez swoje osobiste oddanie i zapisane spostrzeżenia. Wśród nich byli Teresa z Avila, Franciszek Salezy i Bernadeta. Rozważmy następujące słowa Franciszka Salezego: "Nie znajduję nic słodszego dla mojej wyobraźni, niż widzieć małego Jezusa w ramionach tego wielkiego świętego, nazywającego go ojcem w dziecięcych słowach, z całkowicie synowskim i kochającym sercem". Jaki egzegeta (badać pism świętych) mógłby zakwestionować tę medytację? Modlitwa do św Józefa jest czymś wyjątkowym na co wskazuje to, że opiera sie ona również i na poniższym akatyście (hymn liturgiczny), który oferuje niezwykłą mieszankę szczerego zafrapowania, wraz z pochwałą nadprzyrodzonego działania Boga:

"Napełniony burzą sprzecznych myśli, mądry Józef był bardzo zaniepokojony: do tej pory widział Cię jako dziewicę, a teraz podejrzewa Cię o skrytą winę, choć jesteś bez winy! Dowiedziawszy się, że twoje poczęcie pochodziło od Ducha Świętego, zawołał on: Alleluja!".

Modlitwa do św Józefa
Modlitwa do św Józefa

To "alleluja" jest samo w sobie wystarczającym dowodem na znakomitą świętość Józefa. Rzeczywiście jest on potężnym świętym, a jego świętość jest trojaka, ponieważ w pewnym sensie jest częścią i zawiera w sobie również świętość Jezusa i Maryi (Świętej Rodziny). Modlitwa do św Józefa jest również nawiązaniem do tego faktu, na którym się ona zasadza.

Modlitwa do św Józefa

Z dziecięcą ufnością staję przed Tobą, święty Józefie, wierny opiekunie Jezusa, którego Pan Bóg powołał do Jego ochrony. Błagam Cię o Twoje miłosierne wstawiennictwo i wsparcie w mojej potrzebie, prosząc Cię o (tutaj należy wymienić swoją prośbę).

Mocno wierzę, że jesteś najpotężniejszym patronem u stóp tronu Pana Boga, który wybrał Cię na przybranego ojca swego najukochańszego syna Jezusa Chrystusa. O Błogosławiony Święty mój patronie, który wraz z Maryją uratowałeś ten skarb od nienawiści i miecza nieprzyjaciół, i który z niestrudzoną pracowitością zaspokajałeś ziemskie potrzeby Dzieciątka Jezus, a Twoja ojcowska troska towarzyszyła mu i chroniła we wszystkich podróżach jego dzieciństwa, weź i mnie w swoją opiekę i ochronę, pokornie Cię o to proszę. Proszę, pomóż mi w moich obecnych trudnościach swoimi modlitwami i wstawiaj się za mnie przed Panem Bogiem. Nieskończona dobroć naszego Zbawiciela, który cię kochał i czcił jako swego ojca na ziemi, nie może odmówić Ci teraz w niebie żadnej prośby, więc błagam, zanieś i moją przed Majestat Pana Boga, aby Ojciec Nasz pochylił się nade mną nieszczęsnym i grzesznym. Amen.