Modlitwa do anioła stróża o przewodnictwo i pomoc – wprowadzenie i tekst

06/10/2022

Zgodnie z tradycją chrześcijańską każdy z nas ma anioła stróża, który towarzyszy nam od urodzenia do śmierci, w każdym momencie naszego życia, dlatego też modlitwa do anioła stróża jest uważana za tak bardzo ważną w Kościele katolickim (i nie tylko). Idea ducha, istoty nadprzyrodzonej, która podąża za każdym człowiekiem i strzeże go, była już obecna w innych religiach, a także w filozofii greckiej. W Starym Testamencie czytamy, że Boga otacza prawdziwy dwór niebiańskich postaci, które wielbią Go i wykonują czyny w Jego imieniu. Nawet w tych starożytnych księgach często pojawiają się odniesienia do aniołów wysyłanych przez Boga jako obrońców ludzi, a także jako posłańców. W Ewangelii Jezus wzywa nas do szanowania nawet najmniejszych i pokornych, w odniesieniu do ich aniołów, którzy czuwają nad nimi z nieba i w każdej chwili kontemplują oblicze Boga. Modlitwa do anioła stróża jest narzędziem każdego z nas, by łączyć się z nimi w naszych prośbach o strzeżenie nas ode złego.

Anioł Stróż jest zatem związany z każdym, kto żyje w łasce Bożej. Ojcowie Kościoła, tacy jak Tertulian, św. Augustyn, św. Ambroży, św. Jan Chryzostom, św. Hieronim i św. Grzegorz z Nyssy, utrzymywali, że dla każdej osoby istnieje anioł stróż i chociaż nie było jeszcze sformułowania dogmatycznego dotyczącego tej postaci, już na Soborze Trydenckim (1545 - 1563) stwierdzono, że każdy człowiek ma swojego anioła, a modlitwa do anioła stróża była szeroko rekomendowana. Od XVII wieku rozpowszechniło się pobożność ludowa, a papież Paweł V dodał do kalendarza święto aniołów stróżów.

Również w przedstawieniach sakralnych, a przede wszystkim w obrazach pobożności ludowej, zaczęły pojawiać się Anioły Stróże, zwykle przedstawiane w akcie ochrony dzieci przed krzywdą. W rzeczywistości to szczególnie dzieci zachęcają nas do rozmowy z naszymi Aniołami Stróżami i do kierowania do nich naszych modlitw, a modlitwa do anioła stróża jest czymś, czego uczone są dzieci na samym początku ich drogi ku zbawieniu. Gdy dorastamy, to ślepe zaufanie, ta bezwarunkowa miłość do niewidzialnej, ale niezwykle uspokajającej obecności, niestety zanika, lecz należy pamiętać, że modlitwa do anioła stróża wciąż jest potężnym narzędziem, z którego każdy może skorzystać. 

Modlitwa do anioła stróża
Modlitwa do anioła stróża


Modlitwa do anioła stróża

Dobry Panie Boże tak bardzo mnie umiłowałeś, że dałeś mi Anioła Stróża, aby chronił moje ciało i duszę moją na drodze mojego życia. Pomóż mi poznać i podążać za moim aniołem, abym za jego przewodnictwem przeszedł przez liczne próby życia, będąc godny obcowania z Tobą w Niebie.

Aniele Boże, Stróżu mój, jesteś moim przewodnikiem i opiekunem każdego dnia mojego życia, proszę, zainspiruj mnie do życia w świętości. Zainspiruj mnie, abym był szedł tą drogą, do której powołał mnie Pan Bóg w swoim majestacie. Natchnij mnie, abym był światłem dla innych, aby i inni poznali i pokochali Pana Boga.

Jesteś ze mną cały czas, więc znasz już moje intencje, o których przekazanie Panu Bogu gorącą Cię proszę. Zanieś, proszę, przed Majestat Pana Boga moją prośbę o (tutaj należy wymienić swoją prośbę).

Aniele Boży, stróżu mój, mój przewodniku i opiekunie, natchnij mnie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.