Litania za zmarłego o przyjęcie do nieba - wprowadzenie i tekst

07/27/2022

Litania za zmarłego odmawiana jest najczęściej, gdy umiera ktoś nam bliski. Kiedy tracimy ukochaną osobę, jest to czas wielkiego bólu i żalu. Brakuje nam kogoś wyjątkowego dla nas i często trudno jest nam się z tym pogodzić. Śmierć jest okrutna i dotyka nie tylko nas samych, ale najbliższą rodzinę i wszystkich otaczających zmarłego, a litania za zmarłego może pomóc nie tylko naszej ukochanej osobie w otrzymaniu daru życia wiecznego w niebie, ale i nieść pocieszenie i nam.

Po śmierci kogoś wiele osób chce znaleźć sposób, aby spróbować poczuć się lepiej i szuka pomocy i zrozumienia, aby spróbować przyjąć to, co się wydarzyło. Może to oznaczać znalezienie pocieszenia wśród rodziny lub przyjaciół, zwrócenie się o profesjonalną pomoc lub po prostu próbę przejścia przez to w pojedynkę. Dla niektórych to modlitwa jest środkiem, a litania za zmarłego też ma swój walor psychologiczny, gdyż pozwala nam postrzegać bliską nam osobę, jako duszę udającą się do Pana Boga, by radować się życiem wiecznym w niebie.

Litania za zmarłego może przynieść pokój osobom pogrążonym w żałobie. Modląc się za kogoś, kogo straciliśmy, znajdujemy pocieszenie i możemy ukoić ból. Jeśli więc chcesz modlić się za utraconą ukochaną osobę i pamiętać o tych, którzy odeszli, lub po prostu zaoferować wsparcie osobom opłakującym śmierć pomódl się korzystając z poniższego tekstu, bo to właśnie litania za zmarłego jest tym, co pomaga.

Litania za zmarłego
Litania za zmarłego


Litania za zmarłego

Sprawiedliwy będzie w wiecznej pamięci i ocalony zostanie ode złego.

Rozgrzesz, Panie, dusze wszystkich wiernych i naszego zmarłego, które zerwały z wszelkim grzechem, a z pomocą Twojej łaski, niech unikną wiecznego potępienia i cieszą się szczęściem życia wiecznego.

Bo miłosierdziu Twojemu powierzane są dusze, które odeszły ze świata żywych w mniejszej łasce.

Panie, miej litość na tymi duszami i duszą naszego zmarłego, ponieważ cierpią one ogromne katusze, gdyż ból, jaki sprawia im ich rozłąka z Tobą, jest największy.

Panie, miej litość na tymi duszami i duszą naszego zmarłego, ponieważ cierpią one ogromne katusze, gdyż ból, jaki sprawia im ich rozłąka z Tobą, jest największy. Panie, miej nad nimi litość i nad duszą naszego zmarłego. Nie dla naszej pociechy, Panie, nie dla ich uwolnienia od bólu czyśćcowego, ale dla Twojej radości i większej czci i chwały Twego Majestatu, Chryste Królu,

Duszy naszego zmarłego i duszom naszych zmarłych przyjaciół, krewnych i dobrodziejów, daj światło wiekuiste i pokój bez granic, o Panie. Tym z naszej rodziny, którzy zasnęli w Twojej łasce, o Jezu, daj światło wiekuiste i pokój bez granic.

Daj je też tym, którzy poszli przygotować nasze miejsce w niebie.

Tym, którzy byli naszymi braćmi i siostrami w wierze. Księżom, którzy byli naszymi kierownikami duchowymi, Mężczyznom i kobietom, którzy byli naszymi nauczycielami w szkole,

Tym, którzy byli naszymi pracodawcami (lub pracownikami),

Tym którzy byli naszymi współpracownikami w codziennej pracy,

Każdej duszy, którą kiedykolwiek obraziliśmy,

Naszym wrogom, którzy już odeszli,

Tym duszom, za które nie ma się kto modlić,

Wszystkim zapomnianym przez przyjaciół i krewnych,

Duszom, które mają zostać uwolnione z czyśćca,

Tym, którzy podczas pobytu na ziemi byli najbardziej oddani Bogu i Duchowi Świętemu,

Wszystkim zmarłym papieżom i prałatom,

Wszystkim zmarłym księżom, seminarzystom i zakonnikom,

Wszystkim naszym braciom i siostrom w wierze na całym świecie,

Wszystkim naszym zmarłym braciom i siostrom, którzy głęboko Cię kochali,

Panie, daj wieczny odpoczynek tym, którzy byli prawdziwymi wzorami wiary katolickiej, aby zostali dopuszczeni do Twej boskiej obecności.

Niech otrzymają niebiańską radość, płynącą z patrzenia na Ciebie wszyscy Ci, którzy żyli w utrapieniu, wyrzeczeniu i pokucie.

Niech Ci, którzy wyrzekli się samych siebie dla Ciebie, zostaną zalani Twoją miłością, i łaską odkupienia. Niech nasz zmarły również dostąpi tych łask, nawet jeśli wpierw przejść musi przez bramy czyśćca.

Wieczny odpoczynek racz mu (jej) dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu (jej) świeci na wieki wieków. Amen.

Litania za zmarłego odmawiana może być w kaplicy przed pogrzebem, ale również w każdej chwili, gdy chcemy się pomodlić w intencji tej osoby.