Litania Loretańska – wprowadzenie i tekst

05/24/2022

Litania Loretańska (łac. Litaniae Lauretanae) jest modlitwą błagalną (prośbą) o wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, w której, oprócz błagania Jej o wsparcie, wymieniane są Jej cnoty i chwalebne tytuły. Tak więc oprócz modlitwy błagalnej o wstawiennictwo Matki Bożej Litania Loretańska jest również modlitwą adoracyjną na Jej cześć, pomagającą wiernym zrozumieć Jej istotę i rolę w Królestwie Niebieskim, a także na ziemi.

W tekście Litanii Loretańskiej istnieją cztery różne formy zwracania się do Maryi, które określają Jej szczególne miejsce i rolę w katolicyzmie. Pozwalają one wiernym na zgłębienie wszystkich wymiarów, w których jest Ona zanurzona i w których jest Ona centralną postacią. To przybliżenie istoty i roli Matki Chrystusa pozwala również na zidentyfikowanie, których wymiarów dotyczą poszczególne błagania (prośby) wiernych o Jej wstawiennictwo i który Jej aspekt w tych wymiarach jest dominujący.

Maryja przedstawiana jest w czterech zasadniczych aspektach (formach) i wzywana jako; Matka, Panna, w nawiązaniu do Starego Testamentu i jako Królowa. Te cztery wezwania w pełni identyfikują Jej istotę i role jakie pełni Ona w Królestwie Niebieskim. 

Litania Loretańska
Litania Loretańska

Maryja wzywana jest w Litanii Loretańskiej jako "Matka" jako, że jest Ona Matką Zbawiciela (Matką Jezusa Chrystusa), a także Matką Kościoła Świętego, a więc Matką wszystkich wiernych, a zwłaszcza tych, którzy się do Niej uciekają w modlitwach, prosząc o Jej wstawiennictwo. Zupełnie tak jak czynimy to odmawiając Litanię Loretańską. Matka Boża wzywana jest również jako "Panna", co ma podkreślić Jej zachowane dziewictwo i przypomnieć o cudzie, jakim było Niepokalane Poczęcie. Tytuł ten wskazuje również na Jej cnoty, takie jak czystość i pokora. Wzywanie Maryi w nawiązaniu do Starego Testamentu wskazuje na to, iż wydarzenia w nim zapisane były preludium (wstępem i zapowiedzią) do roli jaką odegrała Ona poprzez urodzenie i opiekę nad Jezusem. Ten aspekt Matki Bożej wskazuje również na to, jak ogromną funkcję pełni ona w Nowym Testamencie poprzez porównywanie Jej do działań Boga w Starym Testamencie. 

Wreszcie Maryja wzywana jest jako "Królowa", co wyznacza Jej ostateczne miejsce w Królestwie Bożym. Miejsce, do którego została powołana przez Boga, by królować w domenach powierzonych Jej przez Niego. Domeny te wymieniane są w Litanii Loretańskiej.

Litania Loretańska - tekst

Kyrie, eleison. - Christe, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas. - Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami (powtarzane dalej).

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, - módl się za nami (powtarzane do końca).

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła,
Matko miłosierdzia,
Matko łaski Bożej,
Matko nadziei,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,

Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,

Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pociecho migrantów,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,

Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo wniebowzięta,
Królowo różańca świętego,
Królowo rodzin,
Królowo pokoju,
Królowo Polski.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.

Poniżej Litania Loretańska śpiewana przez zespół "Mocni w Duchu".