Litania do Serca Pana Jezusa o zmiłowanie nad nami - wprowadzenie i tekst

07/28/2022

Litania do Serca Pana Jezusa została zatwierdzona do użytku powszechnego przez papieża Leona XIII w 1899 roku. Od tego czasu jest odmawiana przez wiernych na całym świecie, w kościołach, kaplicach, domach parafialnych i prywatnych. Litania do Serca Pana Jezusa jest właściwie syntezą kilku innych litanii z XVII wieku. Ojeciec Croiset skomponował tę litanię w 1691 r., z której 17 inwokacji zostało wykorzystanych przez czcigodną Annę Madeleine Remuzat, gdy ułożyłaona swoją litanię w 1718 r. w Marsylii. Dołączyła dodatkowe 10 wezwań od księdza Croiseta i litania do Serca Pana Jezusa liczyła łącznie 27 wezwań. Sześć kolejnych wezwań napisanych przez siostrę Madeleine Joly z Dijon w 1686 roku zostało dodanych przez Świętą Kongregację ds. obrzędów, kiedy została zatwierdzona do użytku publicznego w 1899 roku. Daje to w sumie 33 inwokacje, po jednej na każdy rok życia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Do litanii do Serca Pana Jezusa dołączony jest odpust częściowy.

Litania do  Serca Pana Jezusa
Litania do Serca Pana Jezusa


Litania do Serca Pana Jezusa

Kyrie eleison.

Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami (powtarzamy do końca).
Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego

Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone

Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone

Serce Jezusa, nieskończonego majestatu

Serce Jezusa, świątynio Boga

Serce Jezusa, przybytku Najwyższego

Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości

Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne

Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino

Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze

Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich

Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności

Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa

Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał

Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali

Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata

Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia

Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają

Serce Jezusa, źródło życia i świętości

Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze

Serce Jezusa, zelżywością napełnione

Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte

Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne

Serce Jezusa, włócznią przebite

Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy

Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze

Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników

Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie

Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających

Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata

Jezu cichy i pokornego Serca.

Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Litania do Serca Pana Jezusa może być również odmawiana samodzielnie.