Litania do Miłosierdzia Bożego – na podstawie inwokacji autorstwa świętej siostry Faustyny

08/03/2022

Litania do Miłosierdzia Bożego została ułożona w oparciu o zapiski świętej siostry Faustyny zamieszczone w jej "Dzienniczku". Za sugestią swojego księdza spowiednika ta siostra zakonna spisywała teksty modlitw ułożonych przez siebie. Za tą sprawą wyświadczyła ona nam, wiernym, wielką przysługę i dobrodziejstwo, przeplatając swoje wspomnienia i doświadczenia aktami strzelistymi, modlitwami, czy aktami uwielbienia Trójcy Przenajświętszej. Pośród nich znalazła się właśnie Litania do Miłosierdzia Bożego.

Inwokacje modlitewne, czyli pełne uwielbienia wezwania na cześć przymiotów Bożego Miłosierdzia. Zostały nam przekazane prawie na końcu drugiego zeszytu jej "Dzienniczka", a zostały one zapisane jeszcze za jej życia pod nieprecyzyjną nazwą "Litania do Miłosierdzia Bożego". Poszczególne inwokacje do Miłosierdzia Trójcy Przenajświętszej nie są modlitwą błagalną, w ścisłym tego słowa znaczeniu, a więc Litania do Miłosierdzia Bożego nie jest podobna pod tym względem do standardowych litanii.

Ks. Michał Sopoćko sporządził różne streszczenia i korekty, aby przybliżyć te inwokacje to formy standardowych litanii z konieczności, a więc litania do Miłosierdzia Bożego (jej treść) zasadza się na inwokacjach świętej siostry Faustyny, a jej forma została nadana przez tego księdza.


Litania do Miłosierdzia Bożego

Kyrie, eleison, Chryste, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Miłosierdzie Boże, najwyższy przymiocie Stwórcy, ufamy Tobie (powtarzamy do końca)

Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela,

Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej,

Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Boga,

Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich,

Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia,

Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały,

Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym,

Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami,

Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu,

Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie Wcielonym,

Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych,

Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego,

Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia,

Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych,

Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego,

Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych,

Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty,

Miłosierdzie Boże, w sakramencie Ołtarza i kapłaństwa,

Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej,

Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników,

Miłosierdzie Boże, w uświęceniu sprawiedliwych,

Miłosierdzie Boże, w udoskonaleniu świątobliwych,

Miłosierdzie Boże, zdroju chorych i cierpiących,

Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych,

Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych,

Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie,

Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami,

Miłosierdzie Boże, pokoju konających,

Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych,

Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych,

Miłosierdzie Boże, korono Wszystkich Świętych,

Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów,

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu - przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy Świętej - wysłuchaj nas,
Panie.

Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze - zmiłuj się nad nami.


K: Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.

W: Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będziemy.


Módlmy się: Boże, w którym miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie Twoje, byśmy nigdy, nawet w największych trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie teraz i na wieki. Amen.

Litania do Miłosierdzia Bożego została skomponowana do odmawiania jej indywidualnie.