Litania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy – cześć i błagania kierowane do Maryi

08/03/2022Litania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy jestoddawaniemczci Najświętszej Maryi Pannie, równocześnie prosząc o Jej wstawiennictwo i pomoc.

Litania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy odmawiana jest na Jej cześć, ale należy pamiętać, iż odmawiając, ją nie czcimy Jej ponad Jej Syna Jezusa Chrystusa. Ona jest "naszą Matką na rozkazŁaski", zgodnie z dokumentem Vaticanum II, a wszystkie łaski, jakie daje nam Maryja, pochodzą bezpośrednio od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zawsze jest gotowa wstawiać się u Niego w naszym imieniu, ale nigdy o nic sprzecznego z Jego wolą. Litania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest również manifestacją tej właśnie zależności.

Dopóki zbliżamy się do Niej tak, jak do Niego, ze szczerze pokornym i skruszonym sercem, możemy liczyć na Jej wstawiennictwo, pomoc i przewodnictwo. Wskazują na to ostatnie słowa Maryi wypowiedziane w Ewangeliach, które dotyczyły Jej Syna, kiedy powiedziała na uczcie weselnej w Kanie: "Czyńcie, cokolwiek Ci powie" (J 2:5). Jeśli wytrwamy w naszych intencjach, aby spełniać wolę Chrystusa, spełniamy również jej. Litania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy zasadza się na tym właśnie związku, o czym należy pamiętać.


Litania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta i Niepokalana Dziewico Maryjo, udziel nam Twojej nieustającej pomocy (powtarzamy do końca

Matko Boska

Matko Miłosierdzia

Tronie Łaski Bożej

Pośredniczko naszego zbawienia

Arko wiecznego pokoju

Wsparcie w naszych nieszczęściach

Podporo Kościoła

Siło naszej wiary

Potęgo niezwyciężona dla piekła

Twierdzo uzbrojona dla naszej obrony

Przewodniczko chrześcijan

Miłośniczko serc czystych

Kotwico naszej nadziei

Ucieczko uciśnionych

Pocieszycielko utrapionych

Obrończyni grzeszników

Porcie rozbitków

Nadziejo zrozpaczonych

Opiekunko rodzin

Strażniczko młodzieży

Podporo wdów

Matko sierot

Zbawienie umierających

Pani naszych losów

Bramo do przybytków niebieskich

Królowo nieba i ziemi

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. O Maryjo, udziel nam Twej nieustającej pomocy.
W. I uczyń nas godnymi zbawiennych jej skutków.

Módlmy się: Niepokalana Dziewico, która swymi licznymi dobrodziejstwami wzbudziłaś naszą ufność w Twoją nieustającą pomoc, otaczaj nas swoją dobrocią. Wspieraj Kościół święty, zachowaj i umacniaj wiarę wśród narodów katolickich, obudź ducha chrześcijańskiego w rodzinach, wspieraj siły pracujących, dodawaj odwagi cierpiącym i otwórz bramy nieba dla umierających, bądź naszą ucieczką we wszystkich chwilach życia i uwolnij nas od grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest przeznaczona do odmawiania w grupie modlitewnej, lecz może też być odmawiana prywatnie i indywidualnie.