Litania do Matki Boskiej – zbiór litani do wyboru

08/27/2022

Litania Loretańska - tekst (kliknij)


Litania do Matki Boskiej w tradycji chrześcijańskiej jest formą modlitwy do Najświętszej Maryi Panny, odmawianą podczas nabożeństw i procesji kościelnych, składającą się z szeregu próśb.

W Kościele prawosławnym litanie są zawsze częścią oficjalnej liturgii i mają co najmniej trzy różne formy: Synaptae (kolekta), Ektenie ("intensywna" modlitwa wstawiennicza i przebaczająca oparta częściowo na Psalmie 50) i Aitaesis (modlitwa wstawiennicza) o pokój, przebaczenie i ochronę. Litanie maryjne są liczne w Kościele wschodnim i mogą obejmować wiele sfer, niektóre dogmatyczne, inne o charakterze etycznym, bądź nawet narodowym. Litania do Matki Boskiej jest w tym Kościele odmawiana żarliwie podczas nabożeństw cerkiewnych, ale i w kapliczkach, a także domach prywatnych.

W liturgii Kościoła katolickiego słowo "litania" pochodzi z łaciny i oznacza modlitwę wzywającą o pomoc lub o wstawiennictwo. Słowo to oznaczało również, do XII wieku, procesję o charakterze wstawienniczym, znaną również pod nazwą rogacji, podczas której odmawiana była litania do Matki Boskiej.

Jedyną oficjalnie zatwierdzoną litanią maryjną w Kościele katolickim jest Litania do Najświętszej Maryi Panny, znana również jako Litania Loretańska, ze względu na jej pierwsze znane miejsce pochodzenia, tj. Sanktuarium Matki Bożej z Loreto we Włoszech, gdzie odnotowano jej odmówienie już w 1558 r. Litania Loretańska została zatwierdzona w 1587 r. przez papieża Sykstusa V i jest to najbardziej popularna litania do Matki Boskiej.


Litania do Matki Boskiej - historia

Najstarszy znany autentyczny tekst litanii maryjnej znajduje się w XII-wiecznym kodeksie w Bibliotece w Moguncji, pod tytułem "Letania de domina nostra Dei genitrice virgine Maria: oratio valde bona: cottidie pro quacumque tribulatione recitanda est". Ta litania do Matki Boskiej rozpoczyna się zwykłym "Kyrie Eleison"; następnie odmawiana jest modlitwa do Trójcy Świętej, ale z rozszerzeniami, np. "Pater de celis deus, qui elegisti Mariam semper virginem, miserere nobis"; po nich następują inwokacje do Najświętszej Maryi Panny w długiej serii wyrazów uwielbienia, których wystarczy krótki wybór: "Sancta Maria, stirps patriarcharum, vaticinium profarum, solatium apostolorum, rosa martirum, predicatio konfesjonał, lilium virginum, ora pro nobis benedictum ventris tui fructum"; "Sancta Maria, spes humilium, refugium pauperum, portus naufragantium, medicina infirmorum, ora pro nobis benedictum ventris tui fructum"; itd. Trwa to ponad pięćdziesiąt razy, zawsze powtarzając inwokację "Sancta Maria", ale zmieniając tytuły pochwalne. Następnie pojawia się szereg próśb, np.: "Per mundissimum virgineum partum tuum ab omni immundicia mentis et corporis liberet nos benedictus ventris tui fructus"; i dalej "Ut ecclesiam suam sanctam pacificare, custodire, adunare et regere dignetur benedictus ventris tui fructus, ora mater virgo Maria". Litania kończy się słowem "Agnus", również wzmocnionym, "Agne dei, filius matris virginis Marie qui tollis peccata mundi, parce nobis Domine". Ta litania do Matki Boskiej odmawiana była w kościołach tylko po łacinie.

Wydaje się, że długie i zawiłe litanie tego typu nie zyskały popularności, choć można znaleźć inne podobne przykłady. W ciągu następnych dwóch stuleci powstało wiele różnorodnych litanii maryjnych. Ich forma pozostaje nieprecyzyjna, ale tendencja jest zawsze w kierunku zwięzłości i prostoty. Do każdego przywołania "Sancta Maria" zwyczajowo dodaje się tylko jedną pochwałę, a te pochwały świadczą na ogół o lepszym wyborze lub lepszym układzie. Prośby są często pomijane lub zamieniane na modlitwy ku czci Najświętszej Maryi Panny, które zawiera każda litania do Matki Boskiej.

Litanią nowej formy jest litania do Matki Boskiej, która znajduje się w Bibliotece św. Marka w Wenecji, datowana na koniec XIII lub początek XIV wieku. W wielu rękopisach znajduje się, choć z okazjonalnymi wariantami, pewny znak, że tekst ten był szczególnie dobrze znany i przychylnie przyjęty. Pomija prośby i składa się z siedemdziesięciu pięciu pochwał połączonych ze zwykłym wezwaniem "Sancta Maria". Oto krótki przykład, ukazujący pochwały, jakie można znaleźć najczęściej także w innych litaniach tamtych lub późniejszych czasów: "Święta Mario, Matko i Oblubienico Chrystusa, módl się za mną; Najświętsza Mario, Panno Nietknięta; Święta Mario, Świątynio Ducha Świętego; Święta Mario, Królowo Niebios; Święta Mario, Pani Aniołów; Święta Mario, Gwiazdo Niebios; Święta Mario, Bramo Raju; Święta Mario, Matko Prawdziwej Rady; Święta Mario, Bramo Życia Niebieskiego; Święta Mario, Nasza Orędowniczko; Święta Mario, najjaśniejsza Gwiazdo Niebios; Święta Mario, Fontanno Prawdziwej Mądrości; Święta Mario, niezawodna Różo; Święta Mario, Piękno aniołów; Najświętsza Mario Panno, Kwiacie Patriarchów; Najświętsza Mario, Pragnienie Proroków; Najświętsza Mario, Skarbie Apostołów; Najświętsza Mario, Chwało Męczenników; Święta Dziewico i przykładzie czystości".

Pierwsze litanie maryjne musiały być skomponowane z myślą o pobożności "prywatnej", gdyż jest mało prawdopodobne, że zostały napisane do użytku publicznego ze względu na ich rozciągnięty i trudny styl. Kiedy jednak został zapoczątkowany zwyczaj prywatnego odmawiania litanii maryjnych i stopniowego skracania tekstu, wkrótce pojawił się pomysł wykorzystania ich do kultywowania pobożności publicznej, zwłaszcza w przypadku epidemii, jak to było w praktyce Kościoła z litaniami świętych, które śpiewano w procesjach pokutnych. Dlatego należy podkreślić, że najwcześniejsza pewna wzmianka, jaką mamy, o publicznym odmawianiu litanii maryjnych, jest w rzeczywistości związana z okresem zarazy, zwłaszcza w XV wieku. Inkunabuł Biblioteki Casanatensian w Rzymie, w którym znajdują się wspomniane wyżej litanie weneckie, wprowadza je następującymi słowami: "Oraciones devote contra imminentes tribulaciones et contra pestem". Istotnie, w Wenecji te same litanie zostały ostatecznie zaadoptowane do użytku liturgicznego w procesjach na wypadek dżumy i wysokiej śmiertelności oraz z prośbą o deszcz lub ładną pogodę. Prawdopodobnie zaczęto je śpiewać w związku z klęskami XV wieku; ale w następnym stuleciu znajdujemy je przepisane, jako starożytny zwyczaj, w ceremoniach św. Marka i odtąd były zachowane aż do upadku republiki, tj. do 1820 roku.

W drugiej połowie XV w. spotykamy inny rodzaj litanii, która miała być publicznie intonowanym "tempore pestis sive epidimic". Inwokacje są bardzo proste i wszystkie zaczynają się nie od słów "Sancta Maria", ale od "Sancta Mater", np.: "Sancta Mater Creatoris; Sancta Mater Salvatoris; Sancta Mater Munditie; Sancta mater auxilii; Sancta mater consolationis; Sancta mater intemerata; Sancta Mater Inviolata; Sancta mater virginum". Na koniec jednak kilka krótkich próśb, takich jak te, które można znaleźć w litanii do świętych, a które zawiera również litania do Matki Boskiej.

Zanim przejdziemy dalej, dobrze byłoby powiedzieć kilka słów na temat składu rozważanych przez nas litanii. Jeśli chodzi o ich treść, na którą składają się głównie pochwały Najświętszej Maryi Panny, wydaje się, że została ona zaczerpnięta nie tyle z Pisma Świętego, czy od Ojców Kościoła, przynajmniej wprost, ile z popularnej średniowiecznej poezji łacińskiej. Aby się o tym przekonać, wystarczy przejrzeć kolekcje Daniela i Mone'a, a zwłaszcza "Analectica Hymnica medii ævi" DrevesBlume. We wcześniejszych i dłuższych litaniach znajdują się całe strofy rytmiczne, fizycznie wyjęte z takiej poezji i używane jako pochwały Najświętszej Maryi Panny. Jeśli chodzi o formę, to jest pewne, że ci, którzy jako pierwsi skomponowali litanie maryjne, mieli na celu naśladowanie litanii o świętych, które obowiązywały w Kościele od VIII wieku. W średniowieczu, jak wiadomo, w litanii do świętych zwyczajowo powtarzano pojedyncze inwokacje. Podstawową zasadą litanii maryjnych jest ciągłe powtarzanie inwokacji: "Sancta Maria, ora pro nobis", którą zawiera każda litania do Matki Boskiej.

Stopniowo pochwały stały się prostsze; czasami pomijano prośby, a od drugiej połowy XV wieku zaczęto unikać powtarzania "Sancta Maria", tak że pozostały tylko pochwały z akompaniamentem "Ora pro nobis". Stanowiło to nową grupę litanii, którą teraz będziemy rozważać. Łączącym ogniwem między litanią, o której mówiliśmy, a tą nową grupą litanii, mogła być litania do Matki Boskiej znaleziona w rękopisie modlitw, skopiowanym w 1524 r. przez Fra Giovanniego da Falerona. Składa się ona z pięćdziesięciu siedmiu pochwał, a "Sancta Maria" powtarza się, ale tylko w odstępach sześciu lub siedmiu pochwał, być może dlatego, że kształt lub rozmiar pergaminu był tak mały, że miał tylko sześć lub siedem wierszy na stronie , a kopista zadowolił się napisaniem "Sancta Maria" raz na początku każdej strony. Jednak ze względu na swoją archaiczną formę litania ta musi być znacznie starsza i być może została skopiowana z jakichś XV-wiecznych rękopisów. Pochwały są po części wybrane z poprzednich litanii, a po części są one oryginalne. Ponadto ich układ jest lepszy i bardziej różnorodny. Pierwsze miejsce zajmują pochwały, jakimi obdarza się imię "Mater"; potem przychodzą ci, którzy wyrażają czułą miłość Najświętszej Dziewicy do ludzkości; potem tytuły nadane jej w wyznaniach wiary; następnie te zaczynające się od "Regina", które są identyczne z tymi, które mamy teraz w Litanii Loretańskiej. Wprowadzono dwa nowe tytuły: "Causa nostræ lætitiæ" i "Vas spirituale", które nie występują we wcześniejszych litaniach. Na uwagę zasługują również trzy inwokacje: "Advocata christianorum", "Refugium desperatorum", "Auxilium peccatorum", które przeszły przez łatwą zmianę w "Refugium peccatorum" i "Auxilium christianorum" Litanii Loretańskiej. Jednym słowem, jeśli pominiemy prośby tej starszej formy i jej powtórzenie "Sancta Maria", mamy litanię, która w doborze i układzie uwielbienia jest bardzo zbliżona do Litanii Loretańskiej, a jak już wiemy, jest to najpopularniejsza i jedyna zatwierdzona oficjalnie przez Kośiół litania do Matki Boskiej.

Obecnie istnieje wiele podobnych przykładów, w których litania do Marki Boskiej składa się z samych pochwał bez powtarzania "Sancta Maria", i w których układ i forma zbliżają się coraz bardziej do Litanii Loretańskiej. Są to: (1) litania do Matki Boskiej zawarta w rękopisie w Biblioteca Angelica w Rzymie (dawniej nr 392; II poł. XV w.; k. 123). Z wyjątkiem jasnych wariantów jest identyczna z jedną wydrukowaną w Wenecji w 1561, a drugą wydrukowaną w Capri w 1503; (2) litania znaleziona w rękopisie mszału z XVI w.; (3) litania wydrukowana w Wenecji w dwóch różnych wydaniach "Officium B. Virginis" w 1513 i 1545; (4) litania znaleziona w kodeksie "Compagnia della Concezione di Maria SS". Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), założona w 1511 r.; (5) litania znaleziona w kodeksie klasztoru św. Filipa i Jakuba, apostołów, w Montegranaro, w którym zanotowano chrzty z lat 1548-58. Ta litania jest najkrótsza ze wszystkich i najbardziej zbliżona do Litanii Loretańskiej.

Ta forma litanii była szeroko rozpowszechniana, zarówno w formie pisemnej, jak i drukowanej, w XVI wieku. Porównanie tekstów wykazuje, że zawierają one pochwały, które zawarte są również w Litanii Loretańskiej, z dwoma wyjątkami: "Virgo prudentissima" z Litanii Loretańskiej widnieje tam jako "Virgo prudens" i "Auxilium christianorum". Jak dotąd nie ma rękopisu Litanii Loretańskiej, ale nie można wątpić, że jest to nic innego jak ułożenie tekstu należącego do ostatniej grupy. Co więcej, można uznać za prawdopodobne, że tekst Loretański stał się standardem w Domku Loretańskim pod koniec XV wieku, w czasie, gdy w innych miejscach podobne litanie były adaptowane do użytku publicznego, aby uzyskać wybawienie z jakiegoś nieszczęścia. Dopiero w latach 1531, 1547 i 1554 dokumenty wskazują na śpiewanie litanii w tym sanktuarium, choć tekst nie jest podany. Ostatecznie, to litania do Matki Boskiej, znana jako Litania Loretańska, jest tą najważniejszą.