Galeria Doria Pamphilj w Rzymie – jedna z pereł Wiecznego Miasta

05/09/2022
Galeria Doria Pamphilj w Rzymie
Galeria Doria Pamphilj w Rzymie

Jedna z najlepszych galerii sztuki w Europie, Galeria Doria Pamphilj, obejmuje dużą kolekcję ważnych europejskich dzieł sztuki (również sztuki dekoracyjnej) i znajduje się w Pałacu Doria Pamphilj w Rzymie. Pałac jest własnością prywatną rodziny Pamphilj (która nadal tam mieszka), ale od wielu lat jest otwarty dla publiki. Zbiory obrazów, mebli, rzeźb, gobelinów, grafik i rysunków są stopniowo gromadzone od XVI wieku i obejmują wyposażenie należące niegdyś do papieża Innocentego X (1574-1655).

W galerii znajdują się liczne arcydzieła malarstwa barokowego, w tym dzieła Caravaggia (1571-1610) i artystów barokowych Annibale Carracci (1560-1609), Guido Reni (1575-1642) i Guercina (1591-1666); a także przez flamandzkiego malarza Jana Brueghela (1568-1625), Jusepe Ribera (1591-1652), pejzażystów Claude'a Lorraina (1600-82) i Gasparda Dugheta (1615-75). Na widoku także renesansowi mistrzowie Parmigianino (1503-40), Rafael (1483-1520), Tycjan (1488/90-1576), Garofalo (1481-1559), Correggio (1489-1534) ze szkoły parmeńskiej oraz ilustrator i malarz Lorenzo Lotto (ok. 1480-1556). Najsłynniejszym dziełem w kolekcji jest "Portret papieża Innocentego X" autorstwa Diego Velazqueza (1599-1660) namalowany ok. 1650r. oraz "Zwiastowanie" Filippo Lippiego (ok. 1445). Istnieje również kilka marmurowych popiersi autorstwa Gian Lorenzo Berniniego (1598-1680) i Alessandro Algardiego (1598-1654); oraz niewielka kolekcja rzeźby greckiej od okresu archaicznego do hellenistycznego.

Najważniejsze dzieła w Galerii Doria Pamphilj

1. "Portret papieża Innocentego X" (ok. 1650) autorstwa Velazqueza

Ten obraz przedstawia jedną z kluczowych postaci rodziny Pamphilj, Giovanniego Battistę Pamphilj, który został wyświęcony na papieża Innocentego X w 1644 roku. Znany ze swojego szorstkiego i brzydkiego wyglądu, portret zachowuje żywą i wszechobecną twarz, która sprawiła, że współcześni Innocentemu uważali go za człowieka pogardliwego. Velazquez, który został zatrudniony przez papieża, zainspirował pokolenia artystów, w tym również Francisa Bacona (1909-1992), który stworzył swoje studium do Portretu papieża Innocentego X Velazqueza w 1953 roku.

2. "Zwiastowanie" (ok. 1445) Filippo Lippiego

Lippi traktuje swój obraz religijny "Zwiastowanie" w nieco inny sposób niż inni artyści, ponieważ anioł przybywa z prawej strony obrazu, a nie z lewej, co było bardziej tradycyjne. Pozwoliło to artyście na zastosowanie naturalnego źródła światła z lewej strony, a nie sztucznego spoza obrazu. Początkowo sądzono, że obraz mógł być wykonany przez praktykantów z pracowni Lippiego, ale ostatecznie uznano go za namalowanego przez samego mistrza. Lippi namalował kilka Zwiastowań, a inne przykłady można znaleźć w Starej Pinakotece w Monachium, Galerii Narodowej w Londynie i Galerii Sztuki Starożytnej w Rzymie.

Zwiastowanie Filippo Lippiego
Zwiastowanie Filippo Lippiego

Najważniejsze dzieła w galerii podług pomieszczeń

Galeria rozlokowana jest wokół dziedzińca, na 4 mniejsze galerie i oddzielne pomieszczenia. 

1. Galeria pierwsza: 

- "Maria Magdalena" autorstwa Annibale Carracciego (1560-1609). 

- "Chrystus w domu faryzeusza" autorstwa Cigoli (1559-1613). 

- "Św. Roch i Anioł" autorstwa Carlo Saraceni (1580-1620). 

- "Herminia i Tankred" autorstwa Guercino (1591-1666). 

2. Galeria druga (sklepienie zdobi barokowy malarz Aureliano Milani): 

- "Portret papieża Innocentego X" (ok. 1650) autorstwa Velazqueza. 

- "Popiersie Innocentego X" autorstwa rzeźbiarza późnego baroku Berniniego (1598-1680). 

- "Przejście przez Morze Czerwone" przez Antonio Tempesta (1555-1630). 

- "Odpoczynek w czasie ucieczki do Egiptu" Caravaggia (1572-1610). 

- "Salome z głową św. Jana Chrzciciela" (ok. 1515) autorstwa Tycjana (1485-1576) 

- Podwójny portret autorstwa Raphaela (Raffaello Santi) (1483-1520). 

3. Galeria trzecia: 

- "Św. Hieronim Lorenzo" Lotto, (ok. 1480-1556). 

- "Powrót syna marnotrawnego" Guercino (1591-1666). 

- "Madonna i Dzieciątko" Guido Reni (1575-1642). 

- "Święta Rodzina" autorstwa Sassoferrato (1609-85). 

- "Studium głowy" autorstwa Federico Barocci (1526-1612). 

4. Galeria czwarta: 

- Popiersie Olimpii Aldobrandini Pamphilj autorstwa Alessandro Algardiego (1595-1654). 

- "Młody św. Jan Chrzciciel" autorstwa Caravaggia. 

- "Chrystus w świątyni" autorstwa Mazzolino, Ludovico (ok. 1480-1530). 

- "Anioł" autorstwa Tycjana (ok. 1485-1576). 

- "Chrystus w ogrójcu" autorstwa Marcello Venusti (1512/15-1579). 

5. Salon Aldobrandini: 

Pokój ten zdobią antyczne rzeźby, 3 duże sarkofagi, marmurowe płaskorzeźby flamandzkiego rzeźbiarza Francois Duquesnoy (1594-1643) i 4 brukselskie gobeliny przedstawiające bitwę pod Lepanto. 

6. Zielony salon: W tej sali znajduje się XV-wieczny gobelin z Tournai, ilustrujący przygody Aleksandra Wielkiego, a także "Zwiastowanie" Lippiego.

Czytaj nasz blog tutaj.