Dlaczego zawieszać obrazy święte w domu?

Dla wielu spośród nas pomysł zawieszania obrazów świętych w domu może wydawać się anachroniczny, czy też niemodny, a młodzi ludzie chcą iść z duchem czasu i być nowocześni. Wielu ludzi wybiera też obrazy o innej tematyce po to, by podnieść walory estetyczne swoich domostw i nie myślą oni o wymiarze religijnym przy podejmowaniu wyboru. Wpływ na niedużą popularność zawieszania obrazów świętych w domu ma również fakt, że polskie społeczeństwo ulega laicyzacji i, niestety, wielu z nas występuje z Kościoła Katolickiego szukając swoich ścieżek, gdzie indziej.

Mimo wszystko, duża część polskiego społeczeństwa wciąż zawiesza obrazy święte w domu dla podkreślenia przynależności do Kościoła Katolickiego, dla uczczenia Matki Bożej i Jezusa Chrystusa, ale również ze względu na to, że obrazy te uwydatniają charakter designu ich domostw. Oczywiście, dla wielu z nas wieszanie ich w domu ma również charakter sentymentalny i jest wyrazem naszej miłości dla Pana Boga, Jezusa i Maryi.

Oprócz wspomnianych motywów, które są esencjalne dla naszej katolickości, istnieje jeszcze jeden bardzo ważny aspekt zawieszanie obrazów świętych w domu, a mianowicie, przekazywanie naszego dziedzictwa religijnego i kulturowego młodszym pokoleniom, a dokładniej, naszym dzieciom i wnukom. 

Widok obrazów świętych w domu zawsze przypomina nam wszystkim o tym, że należymy do Kościoła Katolickiego i wspólnie czcimy Pana Boga, Jezusa, Maryję i wszystkich świętych. Pomaga nam też zrozumieć, że jesteśmy częścią tej wielkiej wspólnoty świętych, jak i to, że winniśmy zawsze żyć w komunii z naszymi braćmi i siostrami w Chrystusie.  Co więcej, obrazy święte są przekazywane z pokolenia na pokolenie, a więc oprócz swojej wartości religijne (lecz również estetycznej) mają również walor przekazywania rodzinnej tradycji, co jest kluczowe dla potrzymania jedności polskiej rodziny, a w konsekwencji jedności polskiego społeczeństwa.

Oczywiście to tylko element podtrzymywania i kultywowania katolickości i polskości, ale jest on unikatowy ze względu na swój aspekt wizualny.

Kolejnym powodem, dla którego wieszamy obrazy święte w domu, jest to, że stanowią one ważny element designu naszych domostw podczas licznych świąt i okazji religijnych takich jak Boże Narodzenie, Święta Wielkanocne, Boże Ciało, chrzty, komunie, śluby etc. Najbardziej popularne obrazy święte w polskim domu

W naszych, polskich domach chętnie zawieszane są ikony przedstawiające Serce Jezusa, Anioła Stróża, Jezusa, świętych, czy wydarzenia z Biblii, lecz najbardziej popularne są te przedstawiające Matkę Boską. Miłość do Maryi jest najsilniejsza właśnie tutaj, w Naszym Kraju, gdzie nasz naród obrał ją sobie za królową i patronkę Naszej Ojczyzny w 1656 roku we Lwowie nadając jej tytuł (aktu tego dokonał król Jan Kazimierz) - Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski. Maryja jest Królową naszych polskich serc, co przejawia się również w tym, że wielu z nas wybiera ikony, które Ją przedstawiają, by zawiesić je w ważnych miejscach naszego domostwa.

Najważniejszym dziełem przedstawiającym Matkę Bożą jest oczywiście Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, który stanowi jeden z fundamentalnych elementów polskości i jest naszą najświętszą, polską relikwią. Co więcej, bardzo ważną ikoną jest ta przedstawiająca Matkę Bożą Ostrobramską. Co więcej, dość popularne są również dzieła przedstawiające Matkę Boską wykonane w bizantyjskim stylu. 

Tutaj mogą Państwo znaleźć najpiękniejsze obrazy przedstawiające Maryję, które są znakomitem przykładem tego, że warto jest mieć obrazy święte w domu

Który obraz święty zawiesić w domu? 

Odpowiedź na to pytanie ma charakter wysoce indywidualny i zależy głównie od tego, o który element naszej tradycji katolickiej chcemy wzbogacić nasze domostwo, jak również od tego, do którego patrona chcemy się modlić o ochronę i pomoc. Ważne jest też to, która ikona nam się najbardziej podoba, gdy już zdecydujemy się, kogo ma ona przedstawiać. Dla przykładu, jeśli chcemy mieć w domu wizerunek Serca Jezusa, wybór jest bardzo bogaty, gdyż istnieje multum jego wizerunków i każdy z nich jest piękniejszy od drugiego. Natomiast, gdy szczególnym kultem otaczamy Matkę Boską Częstochowską, wybór jest nader oczywisty - jest nim replika oryginału. Przy wyborze pamiętajmy również o tym, że ważne jest wykonanie, tak więc, jeśli chcemy mieć ikonę, która ma być elementem naszego dziedzictwa rodzinnego, powinny to być farby olejne albo akrylowe. Te pierwsze są droższe, ale warto, bo jakość kolorów jest dużo wyższa i trwalsza, a to pomoże przyszłym pokoleniom pamiętać o naszym dziedzictwie religijnym i kulturowym, jak również i o nas, ich przodkach. Dlatego warto jest mieć obrazy święte w domu.